กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี ผนึกกำลังเครือข่ายมวลชนป้องกันภัยคุกคามความมั่นคง ในพื้นที่

     เมื่อ วันที่ 11 พ.ค.61 พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี ผอ.สน.ปรมน.จังหวัดที่ ๑๐/รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. มอบหมายให้ พ.ต.สุริยา บุตรวงศ์ รอง กมช.กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี  ฝึกอบรมโครงการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนมวลชน ประจำปี 2561 อ.ประจักษ์ศิลปาคม จว.อุดรธานี สถานที่ หอประชุมที่ว่าการอ.ประจักษ์ศิลปาคม จว.อุดรธานี โดยมีกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ ได้แก่ สมาชิกชมรมทหารกองหนุน ,ทสปช.อพป.,อพปร.,อสม.,ลส.ชบ.อพม.ผู้นำท้องที่,ผู้นำท้องถิ่น จำนวน 50 คน เข้ารับการการฝึกอบรม มีเนื้อหาในการฝึกอบรมคือ

1.การพิทักษ์และเทิดทูน 3 สถาบันหลักของชาติ,
2.ภัยคุกคามด้านความมั่นคง
3.การรายงานข่าวสาร
4.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      โดยมี นาย อิทธิพงษ์ ชื่นพิศาล นอภ.ประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง หน้าที่ของกลุ่มพลังมวลชนในการรักษาความมั่นคงภายใน โดยนาง จิระประภา พิทักษ์สกุลพงษ์ ผอ.กศน.ประจักษ์ศิลปาคม พร้อมทั้ง หน.ส่วนราชการ อ.ประจักษ์ศิลปาคม ,ร.ต.สมภาร หินทอง ชป.รส.มทบ.24 เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมการดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube