กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี ผนึกกำลังเครือข่ายมวลชนป้องกันภัยคุกคามความมั่นคง ในพื้นที่

     เมื่อ วันที่ 11 พ.ค.61 พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี ผอ.สน.ปรมน.จังหวัดที่ ๑๐/รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. มอบหมายให้ พ.ต.สุริยา บุตรวงศ์ รอง กมช.กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี  ฝึกอบรมโครงการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนมวลชน ประจำปี 2561 อ.ประจักษ์ศิลปาคม จว.อุดรธานี สถานที่ หอประชุมที่ว่าการอ.ประจักษ์ศิลปาคม จว.อุดรธานี โดยมีกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ ได้แก่ สมาชิกชมรมทหารกองหนุน ,ทสปช.อพป.,อพปร.,อสม.,ลส.ชบ.อพม.ผู้นำท้องที่,ผู้นำท้องถิ่น จำนวน 50 คน เข้ารับการการฝึกอบรม มีเนื้อหาในการฝึกอบรมคือ

1.การพิทักษ์และเทิดทูน 3 สถาบันหลักของชาติ,
2.ภัยคุกคามด้านความมั่นคง
3.การรายงานข่าวสาร
4.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      โดยมี นาย อิทธิพงษ์ ชื่นพิศาล นอภ.ประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง หน้าที่ของกลุ่มพลังมวลชนในการรักษาความมั่นคงภายใน โดยนาง จิระประภา พิทักษ์สกุลพงษ์ ผอ.กศน.ประจักษ์ศิลปาคม พร้อมทั้ง หน.ส่วนราชการ อ.ประจักษ์ศิลปาคม ,ร.ต.สมภาร หินทอง ชป.รส.มทบ.24 เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมการดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Total Page Visits: 21 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube