กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชน รุ่นที่ 5 ประจำปี 2561

     เมื่อ วันที่ 8 พ.ค.61 เวลา 1000 พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี ผอ.สน.ปรมน.จังหวัดที่ ๑๐/รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชน รุ่นที่ 5 ประจำปี 2561 อ.บ้านดุง จว.อ.ด. ห้วงวันที่ 8-9 พ.ค.61 สถานที่ หอประชุมที่ว่าการอ.บ้านดุง จว.อ.ด. โดยมีกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ ได้แก่ สมาชิกชมรมทหารกองหนุน ,ทสปช.อพป.,อพปร.,อสม.,ลส.ชบ.อพม.ผู้นำท้องที่,ผู้นำท้องถิ่น จำนวน ๑๐๐คน เข้ารับการการฝึกอบรม มีเนื้อหาในการฝึกอบรมคือ 1.การพิทักษ์และเทิดทูน 3 สถาบันหลักของชาติ,2.ภัยคุกคามด้านความมั่นคง 3.การรายงานข่าวสาร 4.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี นาย วีระวัฒน์ วงษ์ศรีรักษา นอภ.บ้านดุง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง หน้าที่ของกลุ่มพลังมวลชนในการรักษาความมั่นคงภายใน โดยมี ผกก.สภอ.บ้านดุง,พ.ต.หลาวทอง ทองศรี สด.อ.บ้านดุง,ร.ท.สรกฤช สุนารักษ์ ผบ.ร้อย รส.133 พร้อมทั้งหน.ส่วนราชการ อ.บ้านดุง เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมการดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube