กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชน รุ่นที่ 5 ประจำปี 2561

     เมื่อ วันที่ 8 พ.ค.61 เวลา 1000 พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี ผอ.สน.ปรมน.จังหวัดที่ ๑๐/รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชน รุ่นที่ 5 ประจำปี 2561 อ.บ้านดุง จว.อ.ด. ห้วงวันที่ 8-9 พ.ค.61 สถานที่ หอประชุมที่ว่าการอ.บ้านดุง จว.อ.ด. โดยมีกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ ได้แก่ สมาชิกชมรมทหารกองหนุน ,ทสปช.อพป.,อพปร.,อสม.,ลส.ชบ.อพม.ผู้นำท้องที่,ผู้นำท้องถิ่น จำนวน ๑๐๐คน เข้ารับการการฝึกอบรม มีเนื้อหาในการฝึกอบรมคือ 1.การพิทักษ์และเทิดทูน 3 สถาบันหลักของชาติ,2.ภัยคุกคามด้านความมั่นคง 3.การรายงานข่าวสาร 4.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี นาย วีระวัฒน์ วงษ์ศรีรักษา นอภ.บ้านดุง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง หน้าที่ของกลุ่มพลังมวลชนในการรักษาความมั่นคงภายใน โดยมี ผกก.สภอ.บ้านดุง,พ.ต.หลาวทอง ทองศรี สด.อ.บ้านดุง,ร.ท.สรกฤช สุนารักษ์ ผบ.ร้อย รส.133 พร้อมทั้งหน.ส่วนราชการ อ.บ้านดุง เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมการดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Total Page Visits: 28 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube