กอ.รมน.จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับคณะผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนราชการ/หน่วยงาน และเกษตรกร สำรวจพื้นที่ และเก็บข้อมูล เพิ่มเติม ในการบริหารจัดการฟาร์มในรูปแบบแปลงใหญ่ สู่การเป็น Smart City

     เมื่อ ๘ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐-๑๕๐๐ กอ.รมน.จังหวัด ศ.ก. โดย พ.อ.ทัศน์พล สุพีสุนทร รอง ผอ.รมน.จว.ศ.ก. (ท.) มอบหมายให้ พ.ต.จักรวาฬ สุนินทบูรณ์ รอง หน.กมช.กอ.รมน.จว.ศ.ก. เป็นผู้แทนร่วมเดินทางกับ คณะผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนราชการ/หน่วยงาน และเกษตรกร สำรวจพื้นที่ และเก็บข้อมูล เพิ่มเติม ในการบริหารจัดการฟาร์มในรูปแบบแปลงใหญ่ ในตำบล โพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ สู่การเป็น Smart City โดยมี นายธวัช สุระบาล ผวจ.ศก./ผอ.รมน.จว.ศ.ก. เป็นประธาน มีกำหนดการดังนี้

เวลา ๐๙๐๐ น. สำรวจและตรวจพื้นที่ตำบลโพนยาง
เวลา ๑๓๐๐ น. ร่วมประชุมปรึกษาหารือผลของการสำรวจพื้นที่ และเก็บรวบรวมข้อมูลในการบริหาร จัดการฟาร์มในรูปแบบแปลงใหญ่ ในพื้นที่ตำบลโพนยาง ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโพนยาง มีสาระสำคัญดังนี้

๑. ลดต้นทุน/เพิ่มรายได้ ให้กับประชาชนตำบลโพนยาง
๒. แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ และการกระจายน้ำในพื้นที่
๓. มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๐ ราย เนื้อที่ ๑๓๐ ไร่
๔. รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนำเทคโนโลยีมาช่วยเหลือในการดำเนินงาน

มีผู้ร่วมพิธีฯ ดังนี้.-

– นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล หน.สนง.จังหวัด
– ผศ.ดร.สรรเพชร ซื้อนิธิไพศาล รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ผศ.เรืองวิทย์ บรรจงจงรัตน์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– นายบุญโจม บุญมาก หน.ส่วนขับเคลื่อน และการมีส่วนร่วม สภาเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
– นายจารึก บุญพิมพ์ รองประธานสภาเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

 

Total Page Visits: 170 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube