กอ.รมน. ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกร ในพื้นที่ อบต.บ้านลาน จ.ขอนแก่น

     เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. พล.ท.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ (ศปป.๔) กอ.รมน. ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุม ณ ห้องประชุม อบต.บ้านลาน เพื่อติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีฟาร์มสุกรประเวชฟาร์ม ปล่อยน้ำเสียลงสู่ห้วยสาธารณะ ในพื้นที่ อบต.บ้านลาน ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

     ซึ่งในที่ประชุมได้ข้อยุติคือ อบต.บ้านลานไม่อนุมัติการต่อใบอนุญาตประกอบการให้กับฟาร์มเลี้ยงสุกรประเวชฟาร์ม เนื่องจากผิดเงื่อนไขที่ทำการตกลงไว้กับ อบต.บ้านลานฯ จากนั้นคณะได้เดินทางไปที่ ฟาร์มเลี้ยงสุกรประเวชฟาร์ม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางร่วม เพื่อตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลในการติดตามและประเมินผลการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบกับประชาชน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ในพื้นที่ ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

     ซึ่ง พล.ท.ผดุงฯ ได้มอบแนวทางการปฏิบัติให้ กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น เร่งรัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบที่สร้างความเดือดร้อนต่อชุมชน ตลอดจนดูแลการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติต่อไป

     สำหรับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นจะได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อขอจัดการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนในการดำเนินการตามกฎหมายและแก้ไขปัญหาตวามเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

 

Total Page Visits: 210 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube