กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมตรวจสถานประกอบการที่อำเภอปากช่อง ที่มีแรงงานต่างด้าว

      เมื่อวันที่ 8 พ.ค.61  เวลา 08.00-18.00 น.  พล.ต.อนุสรณ์ นุตสถิตย์ รอง.ผอ.รมน.จังหวัด น.ม.(ท.)/ผอ.สน.ปรมน.จังหวัดที่ 8 ได้กรุณามอบหมายให้ นอ.พงษ์ศักดิ์ วัชระคุปต์ หน.กขว.กอ.รมน.จังหวัด น.ม., นายพิทยา ค้ำชู จนท.กอ.รมน.จังหวัด น.ม. ได้บูรณาการร่วมกับจัดหางานจังหวัด น.ม., แรงงานจังหวัด น.ม. และสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัด น.ม. เข้าร่วมตรวจสถานประกอบการที่อำเภอปากช่องดังนี้ บริษัทหินโบราณจำกัด ที่ตั้ง 127 ม.1 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาโดยมีคุณไพรินทร์ เทียมฤทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โดยมีแรงงานสัญชาติไทย 163 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาจำนวน 217 คน(ชาย 122 คน หญิง 95 คน) ซึ่งกำลังดำเนินการขอเพิ่มระดับ mou อีกจำนวน 150 คน ทั้งนี้ชุดตรวจฯ ได้แนะนำเรื่องการขอเพิ่มจำนวนแรงงาน และตรวจเอกสารการจ้างแรงงานมีเอกสารที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ รวมทั้งใบอนุญาตทำงานถูกต้อง ซึ่งการจ้างแรงงานปรากฏว่าถูกต้องตามกฎหมาย และไม่พบการกระทำผิดด้านแรงงานต่างด้าวซึ่งชุดตรวจฯได้ชี้แจงด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสิทธิประโยชน์ของแรงงานให้นายจ้างทราบและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ผลการดำเนินการออกตรวจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube