กอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะทำงานย่อย ด้านการศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ โครงการสร้างความปรองดองของชุมชนเพื่อความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561

      เมื่อ 4 พ.ค.61 พ.อ.จะเด็ด นวลมณี รอง ผอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์ (ท.) ได้มอบหมายให้ นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หน.กมช.กอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์  ดำเนินการประชุมคณะทำงานย่อย ด้านการศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ โครงการสร้างความปรองดองของชุมชนเพื่อความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มอาชีพ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติหารือร่วมกันในการศึกษาดูงานของในแต่ละกลุ่มอาชีพ ให้เน้นการดูงานเพื่อพัฒนาต่อยอดสินค้า การบริหารจัดการกลุ่ม และส่งเสริมการตลาดโดยให้คัดเลือกสถานที่ดูงานที่เป็นการบริหารจัดการชุมชนเป็นหลัก ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

Total Page Visits: 6 - Today Page Visits: 2

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube