เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ประชุม ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

     เมื่อวันพุธที่ 6 ก.พ.62 พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2 และคณะฯ เป็นประธานในการประชุม ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่สำคัญในพื้นที่ ณที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย เพื่อตรวจความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ และรับทราบปัญหาการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งให้แนวทางให้แนวทางในการดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่อย่างยั่งยืนให้ประชาชนเกิดความผาสุขในการดำรงชีวิตต่อไป

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube