พล.ต. ราชันย์ ประจันตะเสน ลธ.รมน.ภาค 2 เป็นผู้แทน ผอ.รมน.ภาค 2 ร่วมประชุมหารือแบบไม่เป็นทางการกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมภาคเอกชนในการพัฒนาเมืองโคราช

     พล.ต. ราชันย์ ประจันตะเสน ลธ.รมน.ภาค 2 เป็นผู้แทน ผอ.รมน.ภาค 2 ร่วมประชุมหารือแบบไม่เป็นทางการกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 21 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา กลุ่มผู้แทนเครือเซ็นทรัล ณ โรงแรมสีมาธานี ในเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมภาคเอกชนในการพัฒนาเมืองโคราชให้เป็นเมืองน่าอยู่ การเตรียมความพร้อมของชาวโคราชให้มีความพร้อมในการแข่ขันทางธุรกิจ และการสร้างความตื่นรู้และเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ การบูรณาการประชารัฐในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สร้างคนไทยให้มีวินัย ด้วยพระราโชบายจิตอาสาเราทำความ ดีด้วยหัวใจ

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube