กอ.รมน.ภาค 2 นำคณะโครงการเพิ่มประสิทธภาพการขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดนครราชสีมา

     พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 นำคณะโครงการเพิ่มประสิทธภาพการขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร โดยมี พันเอก วัชรพล คันธา หัวหน้าประสานความมั่นคง ทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ศูนย์ประสานความมั่นคงภายใน กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ กล่าวรายงานซึ่งในปัจจุบันปัญหสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ภายในประเทศได้ ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ โดยมีสาเหตุจากการต้องสูญเสียทั้ง ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นและนำคณะมาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

แชร์โพสต์นี้

แบ่งปันโพสต์นี้กับเพื่อนของคุณ!

Facebook

YouTube