กอ.รมน.ภาค ๒ เปิดโครงการฝึกอบรมโครงการปลูกจิตสำนึกเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๒

      เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๑ เวลา ๑๓๓๐ พ.อ.ยุทธศักดิ์ ปานแสงขำ รอง เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๒ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมโครงการปลูกจิตสำนึกเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนจตุรัสวิทยาคาร ต.กุดน้ำใส อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

     โครงการฝึกอบรมโครงการปลูกจิตสำนึกเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ เป็นการฝึกอบรมให้กับนักเรียน นักศึกษา และมวลชนในพื้นทีจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๕๐๐ คน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน และนักศึกษา เกิดความรู้สึกต้องการมีส่วนร่วมในการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงการส่งเสริมความรูรักสามัคคี สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันให้อบอุ่น และจะเป็นกำลังสำคัญในการรวมพลัง รักษาเอกราชอธิปไตยของประเทศชาติต่อไป

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

แชร์โพสต์นี้

แบ่งปันโพสต์นี้กับเพื่อนของคุณ!

Facebook

YouTube