กอ.รมน.ภาค 2 เปิดโครงการ”บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม (เยาวชนประชาธิปไตย) ณ โรงเรียนเสิงสาง

     เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 63 เวลา 09.00 น.  พ.อ. สมศักดิ์ สงทามะดัน หัวหน้าฝ่ายประสานความมั่นคงแบบพิเศษ ศูนย์ประสานความมั่นคง กอ.รมน.ภาค 2 เป็นผู้แทน ผอ.รมน.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ”บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม (เยาวชนประชาธิปไตย) ณ โรงเรียนเสิงสางต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จว.น.ม. โดยมี นายธนวัฒน์ สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนเสิงสาง ให้การต้อนรับ, พร้อมคณะครูอาจารย์ กรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน ร่วมพิธี, มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน, โดยวิทยากรได้อบรมเรื่องสิทธิและหน้าที่ประชาชนตามรัฐธรรมนูญปี 60, ความมั่นคงของชาติ และหน้าที่พลพลเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และหน้าที่ของพลเมือง เพื่อขับเคลื่อนให้ชุมชนก้าวสู่ “สังคมคุณธรรมรักในระบอบประชาธิปไตย” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดย กอ.รมน.ภาค 2 ได้บูรณาการร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่ภาค ตอ./น. จำนวน 7 แห่ง เพื่อจัดโครงการดังกล่าว ในห้วง 3 – 8 และ 11 ก.พ.63

 

Total Page Visits: 118 - Today Page Visits: 3

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube