พลตรี ณรงค์ฤทธิ์ วิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เปิดการฝึกอบรมเยาวชนโครงการฝึกอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

     พลตรี ณรงค์ฤทธิ์ วิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เปิดการฝึกอบรมเยาวชนโครงการฝึกอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

     ดำเนินการโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2่ ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อต้องการสร้างจิตสำนึก ให้กับเยาวชน ได้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน ในการปกป้องอนุรักษ์ป่าไม้, ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เกิดความหวงแหน และดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน เกิดการบูรณาการ ทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วน พร้อมที่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า ตามโครงการ “ธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” มีนักเรียนเข้าร่วมการอบรม กว่า 85 คน ทั้งให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้เบื้องต้น เทคนิค วิธีการ การปฏิบัติงานดับไฟป่า การป้องกันและควบคุมไฟป่าเบื้องต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา มาให้ความรู้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ในห้วงวันที่ 27-28 สิงหาคม 2562

 

Total Page Visits: 8 - Today Page Visits: 2

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube