กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร บรรยายพิเศษเสริมสร้างการรับรู้กฏหมายรัฐธรรมนูญปี 60

      พลโท ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ หัวหน้าชุดมวลชนสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร บรรยายพิเศษเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ กฏหมายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ปี 2560 พร้อมสอดแทรกพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ที่ทรงงานตลอดพระชนม์ชีพเพื่อปวงชนชาวไทย ให้กับเจ้าหน้าองค์การทหารผ่านศึกและนักเรียนโรงเรียนรักษาความปลอดภัยองค์การทหารผ่านศึก กว่า 500 คน ได้รับรู้แนวทางตามที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ ณ โรงเรียนรักษาความปลอดภัยองค์การทหารผ่านศึก เขตบางเขน กรุงเทพมหารนคร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

Total Page Visits: 31 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube