เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีปิดโครงการปราชญ์ร่วมใจ สร้างสรรค์ไทยเป็นหนึ่ง ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจฯ นครราชสีมา

     เมื่อ 8 ก.พ. 62 พล.ต. ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีปิดโครงการปราชญ์ร่วมใจ สร้างสรรค์ไทยเป็นหนึ่ง โดยมี รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 2(2) และ ผอ.กอง สธ.ฯ ร่วมพิธี ในการนี้ ประธานในพิธีและคณะ ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ปราชญ์เพื่อความมั่นคง 20 จังหวัด รวม 200 คน ที่ผ่านการอบรม ใน 7-8 ก.พ. 62 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจฯ นครราชสีมา และได้กล่าวให้โอวาทแก่ปราชญ์ฯ เพื่อนำไปขยายผลในชุมชนให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

Total Page Visits: 26 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube