1 ของ 2

กองอำนวยการรักษาความั่นคงภายในภาค 2

กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี ผนึกกำลังเครือข่ายมวลชนป้องกันภัยคุกคามความมั่นคง ในพื้นที่

     เมื่อ วันที่ 11 พ.ค.61 พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี ผอ.สน.ปรมน.จังหวัดที่ ๑๐/รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. มอบหมายให้ พ.ต.สุริยา บุตรวงศ์ รอง กมช.กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี …

รอง ผอ.รมน.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการสร้างฝายมีชีวิตและการปลูกไม้ย้อมสีที่ป่าโล่ใหญ่ตามโครงการ “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ”

     พล.ท.เดชอุดม นิชรัตน์ รอง ผอ.รมน.ภาค 2(ท่านที่ 1) และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการสร้างฝายมีชีวิตและการปลูกไม้ย้อมสีที่ป่าโล่ใหญ่ตามโครงการ "ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ"…

กอ.รมน.จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับคณะผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนราชการ/หน่วยงาน และเกษตรกร สำรวจพื้นที่ และเก็บข้อมูล เพิ่มเติม ในการบริหารจัดการฟาร์มในรูปแบบแปลงใหญ่ สู่การเป็น Smart City

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube