การเรียกดูหมวดหมู่

กอ.รมน.ภาค 2

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีจับกุมการลักลอบขนยาเสพติด(กัญชาแห้งอัดแท่ง) ข้ามแม่น้ำโขงมาฝั่งไทยบริเวณ อำเภอธาตุพนม

     กองบังคับการควบคุมที่ 2/ ศูนย์อำนวยการและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับรายงานจากแหล่งข่าว มีการลักลอบขนยาเสพติด ข้ามแม่น้ำโขงมาขึ้นที่ฝั่งไทย ในบริเวณพื้นที่ บ้านคับพวง หมู่ที่ 4 และ บ้านใหม่ทรายมูล หมู่ที่ 20 ตำบลน้ำก่ำ…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยข้องด้านยาเสพติด ประชุมร่วมปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยข้องด้านยาเสพติด ตามที่ผู้อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพบก…

แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการส่งมอบงานด้านกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี

       พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2…

แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประชุมและฟังบรรยายสรุปแนวทางการส่งมอบงาน กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ให้กับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 พร้อมด้วย นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร /…

แม่ทัพภาคที่ 2 ประชุมและฟังบรรยายสรุปแนวทางการส่งมอบงาน กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ให้กับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 พร้อมด้วย นาย สุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ…

โครงการจ้างงาน ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ที่สามารถทำงานได้ ช่วยงานด้านธุรการ ระดับผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ กอ.รมน.จังหวัด

   จากปัญหาและอุปสรรคด้านกำลังพลที่ปฏิบัติราชการในหน่วยงาน กอ.รมน.ภาค ๒ ไม่ต่อเนื่อง และอัตราไม่เพียงพอกับภารกิจของงาน…

ผู้แทน กอ.รมน.  ตรวจเยี่ยมการฝึกหมุ่บ้าน อพป.บ้านวังไฮ อ.เฝ้าไร่ จว.หนองคาย

     พ.อ.อรรถกร แววประเสริฐ ผุ้เชี่ยวชาญ วผ.สนย.กอ.รมน. ผู้แทน กอ.รมน.  ตรวจเยี่ยมการฝึกหมุ่บ้าน อพป.บ้านวังไฮ ม.10 ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่…

รองผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นตรวจเยี่ยมและประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน

     พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นตรวจเยี่ยมและประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงพิเศษ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562

     พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงพิเศษ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี…

จเรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ตรวจการปฏิติบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2

     พลเอก วุฒิไกร คล้ายวงษ์ จเรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน เป็นหัวหน้าคณะชุดตรวจ เข้าพิ้นที่ กองทัพภาคที่ 2…

กอ.รมน.ภาค 2 เปิดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์เพื่อขยายและเสริมสร้างเครือข่ายความมั่นคงบัณฑิตเพชรในตม ประจำปี 2562

     พล.ต.ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 2 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์เพื่อขยายและเสริมสร้างเครือข่ายความมั่นคงบัณฑิตเพชรในตม…

Pin It on Pinterest