การเรียกดูหมวดหมู่

กอ.รมน.ภาค 2

แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี

       พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดพุทธนิคมกิตติยาราม หมู่ที่ 11 ตำบลไร่น้อย จังหวัดอุบลราชธานี…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท เดชอุดม นิชรัตน์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เปิดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าแลพทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 2

        พลโท เดชอุดม นิชรัตน์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เปิดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าแลพทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 2…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประชุมร่วมหารือกับคณะทำงานบริการการจัดการน้ำ

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2/ประธานศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นาย มุรธาธีร์ รักชาติเจริญ…

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นประธานในการเปิดโครงการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร ประจำปี 2561

     เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.61 เวลา 08.00 น. พลโท วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2…

แม่ทัพภาคที่ 2 มอบนโยบายในการดำเนินการ และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนจากหนี้นอกระบบ

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 มอบนโยบายในการดำเนินการ และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)…

ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูปคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เปิดกิจกรรม “สื่อมวลชนสัมพันธ์”

      พลโท พิบูลย์ มณีโชติ  ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูปคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เปิดกิจกรรม  “สื่อมวลชนสัมพันธ์”…

กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรม ”โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประชาชนสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้”

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.61 เวลา 13.30 น.  พล.ต.อนุสรณ์ นุตสถิตย์  ผอ.สน.ปรมน.จังหวัดที่ 8 /รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ม.(ท.)  เข้าร่วมการจัดกิจกรรม …

พล.ท.ยงยุทธ สอนไม้ รอง จเร กอ.รมน. เดินทางมาตรวจการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ

     เมื่อวันที่ 24 พ.ค.61 เวลา 09.00 น. พ.อ.เกียรติศักดิ์ วิเวก รอง ผบ.กกล.รส.จว.ชัยภูมิ  ร่วมให้การต้อนรับ  พล.ท.ยงยุทธ สอนไม้ รอง จเร กอ.รมน.…

กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ “โครงการประชารัฐ ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561

กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ "โครงการประชารัฐ ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 ณ…

กอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมโครงการไทยนิยมยั่งยืน

พ.อ.จะเด็ด นวลมณี รอง ผอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ ม.2 บ้านหนองคู ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ติดตามการ จัดประชุมโครงการไทยนิยมยั่งยืน…

เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 รับมอบสับปะรด ตามโครงการระดมพลัง “ไทยช่วยแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ”

     พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ประธานในพิธีรับมอบสับปะรด ตามโครงการระดมพลัง…

กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ เราทำความดีด้วยหัวใจ ภายใต้กิจกรรม ” ศาลากลางสวยเด่นเป็นสง่าน่ามอง “

     เมื่อวันที่ 21 พ.ค.61 เวลา 08.30 น. พล.ต.อนุสรณ์ นุตสถิตย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ”เราทำความ ดี…

พายุพัดถล่มที่ อ.คำชะอี กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร รุดให้ความช่วยเหลือ

      เมื่อวันที่ 21 พ.ค.61 เวลา 16.00 น. พ.อ.พรเทพ ชิ้นสุวรรณ รอง ผอ.รมน.จังหวัด มุกดาหาร ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากราษฎร ต.โพนงาน…

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube