กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน เปิดสายด่วนรับเรื่อง “อุทกภัย”

กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน”    เปิดสายด่วนรับเรื่อง “อุทกภัย

ศบภ.ทบ.(ส่วนกลาง) 02-2977648
ศบภ.ทภ1.(ภาคกลาง) 02-2815443
ศบภ.ทภ2.(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 044-254608-9
ศบภ.ทภ3.(ภาคเหนือ) 055-252730 , 055-242859
ศบภ.ทภ4.(ภาคใต้) 075-383405

หากต้องการตรวจสอบเส้นทางที่ #น้ำท่วม สัญจรไม่ได้ โทรสายด่วนกรมทางหลวง  1586 ตลอด 24 ชม.

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube