การเรียกดูหมวดหมู่

วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

กองทัพภาคที่ 2 จัดงานวันปิยมหาราชประจำปี 2561

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานพิธีถวายเครื่องราชศักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 2 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

     เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 09.29 น. พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณสุรดา ธรรมวินทร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก…

แม่ทัพภาคที่ 2 เยี่ยมผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณ สุรดา ธรรมวินทร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2…

แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีสวนสนามเทิดเกียรติกำลังพลที่เกษียณอายุราชการทหาร ประจำปี 2561

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีสวนสนามเทิดเกียรติกำลังพลที่เกษียณอายุราชการทหาร ประจำปี 2561 กองทัพภาคที่ 2…

แม่ทัพภาคที่2 สร้างภูมิคุ้มกัน พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างฝายให้ชาวสกลนคร

     วันนี้ (21 ก.ย.61) เวลา 0900 น. พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง…

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อนำไปเพาะพันธุ์แจกจ่ายให้กับราษฎร และเกษตรกร

     จากการที่ศูนย์การประสานงานการปฏิบัติที่ 4 ได้ประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ…

กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีบวงสรวงสักการะและเบิกเนตรอนุสาวรีย์วีรไทย เพื่อเป็นสิริมงคล

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 จัดพิธีบวงสรวงสักการะและเบิกเนตรอนุสาวรีย์วีรไทย เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับกำลังพล…

โรงเรียนทหารนาวิกโยธินศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาภูมิประเทศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     พลตรี พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ นาวาเอก สรไกร สิริกรรณะ…

นักเรียนเตรียมทหาร ศึกษาดูงานในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2

     วันนี้(5 ก.ย.61)  พ.อ. ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ พ.อ.เบญจพล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้บังคับการกรมนักเรียน…

กองทัพภาคที่ ๒ ประกอบพิธี เนื่องในวันสถาปนากองทัพภาคที่ ๒ ครอบรอบปีที่ ๗๐

     วันนี้ (๓ ก.ย. ๖๑) ที่บริเวณกองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒…

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม

     พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ทำบุญเลี้ยงพระ ปล่อยนก ปล่อยปลา เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

    พลตรี ผดุงเกียรติ โปร่งจิตต์  รองแม่ทัพภาคที่ 2 ทำบุญเลี้ยงพระ ปล่อยนก ปล่อยปลา เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พลเอก เปรม…

พลตรี สิทธิพันธ์ แก้วมะเริง รองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป เป็นประธานเปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ระดับภาค ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี

พลตรี สิทธิพันธ์ แก้วมะเริง รองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป เป็นประธานเปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ระดับภาค ณ โรงแรมนภาลัย…

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube