การเรียกดูหมวดหมู่

วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตั้งจุดตรวจ และจุดบริการประชาชนที่เดินทางในห้วงเทศกาลสงสกรานต์

   กองทัพภาคที่ ๒ ห่วงใยประชาชนช่วงเทศการสงกรานต์ พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตั้งจุดตรวจ และจุดบริการประชาชนที่เดินทางในห้วงเทศกาลสงสกรานต์…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ ๒ จัดพิธีปล่อยขบวนรถน้ำและตรวจความพร้อมเครื่องมือ กำลังพลและสิ่งอุปกรณ์ในการบรรเทาสาธารณภัย

     "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ สนองนโยบายรัฐบาล  โดยให้กองพลพัฒนาที่ ๒…

แม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วยคณะราชการชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่ ทภ.2 ร่วมทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 60

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วยคณะราชการชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่ อดีตผู้บังคับบัญชา และคณะแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ ๒…

แม่ทัพภาคที่ ๒ และคณะ ฯ ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์ การตรวจเลือกทหาร ประจำปี ๒๕๖๐

    เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐  พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ และคณะ ฯ ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์ การตรวจเลือกทหาร ประจำปี ๒๕๖๐…

แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินและใช้ประโยชน์ที่ดิน ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

     วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.  พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ ได้รับเรื่องร้องทุกข์จาก กลุ่มราษฎรในพื้นที่ อำเภอวังน้ำเขียว…

รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ร่วมการส่งมอบงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมอาชีพ, ฝึกงานให้ผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ร่วมการส่งมอบงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมอาชีพ, ฝึกงานให้ผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ…

แม่ทัพภาคที่ 2 ประชุมประชาสมาคมทุกภาคส่วน ติดตามจากผลการปฏิบัติหน่วยงานที่รับผิดชอบ ชี้แจงถึงการบริหารการจัดการพื้นที่คำชะโนด

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ประชุมประชาสมาคมทุกภาคส่วน ติดตามจากผลการปฏิบัติหน่วยงานที่รับผิดชอบ…

พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีเปิดงานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

     จังหวัดนครราชสีมา จัดงานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2560 โดยมี พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2…

แม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมและชมการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริงของการฝึก กรม ร.ฉก.ทภ.๒

พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมและชมการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริงของของการฝึก กรม ร.ฉก.ทภ.๒…

แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อพบปะพัฒนาสื่อมวลชนอีสานเหนือและแก้ไขปัญหาจัดระเบียบพื้นที่คำชโนด

พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 พบปะพัฒนาสื่อมวลชน ตามโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน พบปะชี้แจงการดำเนินงานของ ทภ.2 ในห้วงที่ผ่านมา ณ…

แม่ทัพภาคที่ ๒ ปิดการอบรมผู้นำชุมชน รุ่นที่ ๓/๖๐ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

   พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ ปิดการอบรมผู้นำชุมชน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐…

รอง มทภ.๒ ตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ณ ลำห้วยปอ ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร รอง มทภ.๒ ตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ณ ลำห้วยปอ บ.ดอนใหญ่ ม.๙ ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์