การเรียกดูหมวดหมู่

วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รอง มทภ.๒ ตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ณ ลำห้วยปอ ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร รอง มทภ.๒ ตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ณ ลำห้วยปอ บ.ดอนใหญ่ ม.๙ ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  
อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดการจัดกิจกรรม อบรมวิทยากรกระบวนการโครงการสร้างจิตสำนึกรักสามัคคี ด้วยกระบวนการอาสาสมัครรักประเทศไทย

     พลตรี ประจักษ์ ประเมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒…

มทภ.2 ประชุมขับเคลื่อนแผนงานการรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ระดับ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ณ ค่ายสุรนารี

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ และ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ได้เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนแผนงานการรับฟังความคิดเห็น…

แม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วยคณะฯ ตรวจเยี่ยมการซักซ้อมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (combined arms live fire exercise : CALFEX)

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วยคณะฯ ตรวจเยี่ยมการซักซ้อมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (combined arms live fire exercise :…

แม่ทัพภาคที่ ๒ รับมอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จาก คุณเศรษฐภัทร จีระกุลธนันต์ และคณะฯ จำนวนข้าวสาร ๑๐ ตัน นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ รับมอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จาก คุณเศรษฐภัทร จีระกุลธนันต์ และคณะฯ จำนวนข้าวสาร ๑๐…

รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการตรวจสอบการฝึกบรรเลงของเหล่าทหารดุริยางค์ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

      พลตรี ธรากร ธรรมวินทร รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการตรวจสอบการฝึกบรรเลงของเหล่าทหารดุริยางค์ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐…

รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ พลตรี คริสโตเฟอร์ จี คาโวลี พร้อมด้วยคณะผู้แทน กองทัพบกสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นได้นำคณะตรวจเยี่ยมการฝึกการแลกเปลี่ยน ( CTX ) การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๗

     พลตรี ธรากร ธรรมวินทร รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ พลตรี คริสโตเฟอร์ จี คาโวลี พร้อมด้วยคณะผู้แทน กองทัพบกสหรัฐอเมริกา…

รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ คณะผู้บังคับบัญชา, อาจารย์, เจ้าหน้าที่, นายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ในโอกาสมาดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     พลตรี ธรากร ธรรมวินทร รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ พลตรี พร ภิเศก ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ซึ่งได้นำคณะผู้บังคับบัญชา, อาจารย์,…

รอง มทภ.2 เยี่ยมเยียนครอบครัวกำลังพลที่มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เยี่ยมเยียนครอบครัวกำลังพลที่มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้คำแนะนำ…

รอง ผอ.รมน.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     พลโท ธรากฤต ทับทองสิทธ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม…

รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ประชาชน ตำบลมะเกลือเก่า “เดินทางตามรอยเท้าพ่อหลวง และร่วมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ประชาชน ตำบลมะเกลือเก่า…

ทภ.๒ รับการส่งมอบงานและติดตามการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมอาชีพและฝึกงานให้แก่ผู้ที่พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ ๒…

มทภ.2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย และชมการสาธิตแผนการปฏิบัติการควบคุมฝูงชน

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย และชมการสาธิตแผนการปฏิบัติการควบคุมฝูงชน…