การเรียกดูหมวดหมู่

วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในงานวันสถาปนากองทัพภาคที่ 2 ครบรอบปีที่ 71

     พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในงานวันสถาปนากองทัพภาคที่ 2 ครบรอบปีที่ 71 โดยมี พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2, อดีตผู้บังคับบัญชา, ข้าราชการกองทัพภาคที่ 2, หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พนักงานราชการ…
อ่านเพิ่มเติม...

กอ.รมน.ภาค.2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หวังนำโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยเกษตรกรมีน้ำในการอุปโภค บริโภค ยกระดับการทำการเกษตร มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ…

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่การบริหารการจัดการเส้นทางน้ำที่จะไหลลงสู้เขื่อนลำตะคอง

     พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมพื้นที่การบริหารการจัดการเส้นทางน้ำที่จะไหลลงสู้เขื่อนลำตะคอง…

พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดมหกรรมการจัดการความรู้ กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อสนองตอบนโยบายกองทัพบก

พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดมหกรรมการจัดการความรู้ กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อสนองตอบนโยบายกองทัพบก      กองทัพภาคที่…

กองทัพภาคที่ 2 ประกอบพิธี 99 ปีชาตกาล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยคณะข้าราชการในพื้นที่ประกอบพิธี 99 ปี ชาตกาล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิด พลเอก เปรม…

กองทัพภาคที่ 2 จัดการอบรมหลักสูตร “พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 2” ประจำปี 2562

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการ “พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 2” (พสบ.ทภ.2) รุ่นที่ 2 โดยมี นาย วิเชียร…

แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย ผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่ 4 ประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย – กัมพูชา ( RBC ) ครั้งที่ 22

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลเอก โปว เฮง ผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่ 4 จัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย -…

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหา อ่างเก็บน้ำสำคัญของจังหวัดสุรินทร์

    พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหา…

แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดสุรินทร์…

แม่ทัพภาคที่ ๒ เปิดกิจกรรม “รวมพลคนรักษาป่าทับลาน” ณ เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ ๓ (คลองน้ำมัน) อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

     เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค.๖๒ เวลา ๑๕.๑๕ นาฬิกา ที่เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ ๓ (คลองน้ำมัน) อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา พลโท ธัญญา…

กองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรมโครงการทหารไทยหัวใจเข้มแข็งหน่วยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

     พันเอก ภัทราวุธ สุทธิ์รัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน…

กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

     เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 พลโท ธัญญา…

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube