การเรียกดูหมวดหมู่

วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ…

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 นำคณะข้าราชการจากทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ…
อ่านเพิ่มเติม...

พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 รับมอบชุดปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ จำนวน7 ชุด จาก ผช.ศ.ดร. พิพัฒน์ เหลืองลาวัลย์

พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 รับมอบชุดปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ จำนวน7 ชุด จาก ผช.ศ.ดร. พิพัฒน์ เหลืองลาวัลย์  ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย…

พลโท ศักดา เปรุนาวิน แม่ทัพน้อยที่ ๒ ตรวจเยี่ยมการเตรียมการฝึกซักซ้อมทดสอบแผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง…

     พลโท ศักดา เปรุนาวิน  แม่ทัพน้อยที่ ๒ และ คณะ ตรวจเยี่ยมการเตรียมการฝึกซักซ้อมทดสอบแผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง…

แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมโดยกองทัพภาคที่ 2 ในห้วงที่ผ่านมา…

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมโดยกองทัพภาคที่ 2 ในห้วงที่ผ่านมา…

ทภ.2 เปิดการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.2 ประจำปี 2560

     พลตรี สนธยา ศรีเจริญ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการทางการส่งกำลังบำรุง กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2560…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจพื้นที่บริเวณบ้านพักหนองไผ่ล้อม ติดตามการดำเนินการปรับปรุง เขตสุขาภิบาลชุมชนทหารบริเวณบ้านพักหนองไผ่ล้อม

    เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 นำความห่วงใยลงถึงพื้นที่ชุมชนทหารตรวจพื้นที่บริเวณบ้านพักหนองไผ่ล้อม…

เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร…

     พลตรี สุทิน เบ็ญจวิไลกุล เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล…

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการตรวจสอบแข่งขัน การฝึกทางทหารประกอบดนตรี HOP TO THE BODIES SLAEMS จากหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการตรวจสอบแข่งขัน การฝึกทางทหารประกอบดนตรี HOP TO THE BODIES SLAEMS จากหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2…

พลตรีธรากร ธรรมวินทร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก

     พลตรีธรากร ธรรมวินทร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก(12 นาย) ณ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 2…

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานการประชุมหน่วยฝึกทหารใหม่ จัดตั้งกลุ่มไลน์ผู้ปกครอง/ญาติทหารใหม่…

     พลตรีสุทิน เบ็ญจวิไลกุล เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานการประชุมหน่วยฝึกทหารใหม่ จัดตั้งกลุ่มไลน์ผู้ปกครอง/ญาติทหารใหม่…

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เปิดอบรมครูผู้แทนหน่วยและครูพี่เลี้ยงตามโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 2…

     พลตรี สุทิน เบ็ญจวิไลกุล เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เปิดอบรมครูผู้แทนหน่วยและครูพี่เลี้ยงตาม…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 มอบรางวัลให้กับกำลังพลที่มีผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสูงสุดในแต่ละห้วงอายุ จากการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี2560

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 มอบรางวัลให้กับกำลังพลที่มีผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสูงสุดในแต่ละห้วงอายุ จากการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย…

รอง ผอ.รมน.ภาค 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 2

     พลโท ธรากฤต ทับทองสิทธ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ…
 

Pin It on Pinterest