การเรียกดูหมวดหมู่

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ นขต.ทภ.2

ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มณฑลทหารบกที่ 23

     เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 พลตรีอัครเดช บุญเทียม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23/ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มณฑลทหารบกที่ 23 ประจำปี 2561 ณ…
อ่านเพิ่มเติม...

รอง กกล.รส.จว.ชัยภูมิ ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์พระราชา” โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร

     เมื่อวันที่ 5 พ.ค.61   พ.อ.เกียรติศักดิ์ วิเวก รอง ผบ.กกล.รส.จว.ช.ย. ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "ศาสตร์พระราชา" โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร…

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ประกอบพิธีอันเป็นมงคลในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีพุทธาพิเษก พิธีเบิกเนตรพระพุทธสิงห์ชัยมงคล

     เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 พลตรี อัครเดช บุญเทียม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23/ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดขอนแก่น…

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 พร้อมด้วย นายอำเภอลำทะเมนชัย ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ระดับอำเภอ

     พลตรี ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 พร้อมด้วย นาย สมชาย ปัญโญธีรกุล นายอำเภอลำทะเมนชัย…

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ลงพื้นที่สังเกตุการณ์การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

     พลตรีชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะ…

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 เยี่ยมบำรุงขวัญทหารปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

     เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 พลตรี อัครเดช บุญเทียม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23/ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ณ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ตรวจเยี่ยมการจัดเวทีสาธารณะ…

จ.อุดรธานี Kick Off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันแรกคึกคัก ประชาชนร่วมเสนอปัญหา ความต้องการที่หลากหลาย

     วันแรกของลงพื้นที่วิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อน เยี่ยมเยียนรายครัวเรือนและรายบุคคล ค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน…

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี KICK OFF ประชารัฐรวมใจ ไทยนิยม ยั่งยืน

      วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 มณฑลทหารบกที่ 22 / กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี จัดกำลังพลทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน…

กกล.รส.จว.ชัยภูมิ Kick-off ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

     เมื่อวันที่ 21 ก.พ.61  พ.อ.เกียรติศักดิ์ วิเวก รอง ผบ.กกล.รส.จว.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นาย ณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ ร่วมรับฟังความคิดเห็น…

มณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 Kick off พร้อมกันทุกตำบล

     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. พันเอกวินัย เจริญศิลป์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่สังเกตการณ์ของทีมขับเคลื่อนระดับตำบล…

ผบ.มทบ.21 พบปะประชาชน ,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, นายก อบต.,อปท. และส่วนราชการในพื้นที่ อ.คง จ.นครราชสีมา

     พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผบ.มทบ.21/ผบ.กกล.รส.จว.น.ม. พบปะประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. อปท. และส่วนราชการในพื้นที่…

พลตรี พูลศักดิ์ สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับรองแม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางเข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับผู้เข้าอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเรียนรู้…

     เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2561 พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2…

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube