การเรียกดูหมวดหมู่

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ นขต.ทภ.2

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 พร้อมด้วย นายอำเภอลำทะเมนชัย ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ระดับอำเภอ

     พลตรี ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 พร้อมด้วย นาย สมชาย ปัญโญธีรกุล นายอำเภอลำทะเมนชัย ดำเนินการตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง…
อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ลงพื้นที่สังเกตุการณ์การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

     พลตรีชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะ…

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 เยี่ยมบำรุงขวัญทหารปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

     เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 พลตรี อัครเดช บุญเทียม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23/ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ณ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ตรวจเยี่ยมการจัดเวทีสาธารณะ…

จ.อุดรธานี Kick Off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันแรกคึกคัก ประชาชนร่วมเสนอปัญหา ความต้องการที่หลากหลาย

     วันแรกของลงพื้นที่วิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อน เยี่ยมเยียนรายครัวเรือนและรายบุคคล ค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน…

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี KICK OFF ประชารัฐรวมใจ ไทยนิยม ยั่งยืน

      วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 มณฑลทหารบกที่ 22 / กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี จัดกำลังพลทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน…

กกล.รส.จว.ชัยภูมิ Kick-off ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

     เมื่อวันที่ 21 ก.พ.61  พ.อ.เกียรติศักดิ์ วิเวก รอง ผบ.กกล.รส.จว.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นาย ณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ ร่วมรับฟังความคิดเห็น…

มณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 Kick off พร้อมกันทุกตำบล

     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. พันเอกวินัย เจริญศิลป์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่สังเกตการณ์ของทีมขับเคลื่อนระดับตำบล…

ผบ.มทบ.21 พบปะประชาชน ,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, นายก อบต.,อปท. และส่วนราชการในพื้นที่ อ.คง จ.นครราชสีมา

     พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผบ.มทบ.21/ผบ.กกล.รส.จว.น.ม. พบปะประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. อปท. และส่วนราชการในพื้นที่…

พลตรี พูลศักดิ์ สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับรองแม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางเข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับผู้เข้าอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเรียนรู้…

     เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2561 พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2…

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครพนม สังเกตการณ์ การซ่อมแซมถนนเส้นทางเข้าอำเภอเมืองนครพนม ตามโครงการเร่งสร้างถนน คสช. ปี 60

     เมื่อ 19 ก.พ.61 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครพนม โดย ชุดปฏิบัติการในพื้นที่ อ.เมืองนครพนม เข้าพื้นที่สังเกตการณ์…

มทบ.210 ขุดบ่อบาดาล ในพื้นที่ อ.เรณูนคร เพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนรับมือภัยแล้ง

     เมื่อ 16 ก.พ. 61 มณฑลทหารบกที่ 210 จัดชุดขุดเจาะบ่อบาดาล ร่วมกับชุดปฏิบัติการในพื้นที่ อ.เรณูนคร และประชาชนในพื้นที่…

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมการอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดร้อยเอ็ด

     เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 61 พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27/ ผบ.กกล.รส.จ.ร.อ. มอบหมายให้ พันเอก ชินวิช เจริญพิบูลย์ เสธ.มทบ.27 เป็นผู้แทน…

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube