การเรียกดูหมวดหมู่

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ นขต.ทภ.2

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานีเปิดโครงการ การฝึกอบรม ผู้นำชุมชน

     กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี ได้เปิดโครงการ การฝึกอบรม ผู้นำชุมชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ประจำปี 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง…
อ่านเพิ่มเติม...

มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง เพื่อเทิดพระเกียรติ…

     เมื่อ 12 กันยายน 2560 พลตรี ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27  จัดกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง เพื่อเทิดพระเกียรติ…

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับส่วนราชการดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

     เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560   จัดกำลังพลร่วมกับนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา สำนักงานควบคุมความประพฤติจังหวัดมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม…

ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาควาามสงบเรียบร้อยจังหวัดนครพนม เข้าเยี่ยมเยียนประชาชนผู้ยากไร้ซึ่งเป็นคุณยายของพลทหารภายในหน่วย

     เมื่อ 12 กันยายน 2560 พลตรี อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาควาามสงบเรียบร้อยจังหวัดนครพนม …

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองคายเข้าช่วยโครงการ 9101 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์

      เมื่อ 12 กันยายน 2560 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองคาย ได้จัดชุดช่วยเหลือประชาชนเข้าช่วยในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามโครงการ 9101 ณ…

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ณ บ้านตาหล่ำ

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.60  พลตรี เดชอุดม นิชรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ณ บ้านตาหล่ำ ม.9 ต.หินเหล็กไฟ…

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม “จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง”

     เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560  จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงจาน และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน หมู่ที่…

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนก่อสร้างฝายสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ

     เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น โดย ร้อยตรีเดชา ประสมศรี จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ,ผู้นำชุมชน…

กองบังคับการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ มอบเครื่องกรองน้ำดื่ม เครื่องทำน้ำเย็น และสนามเด็กเล่น ให้แก่…

     เมื่อ 7 กันยายน 2560 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ โดย พันโท ไพรรัตน์ ดาษดา ผู้บังคับกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยที่ 2…

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุดรธานี จัดชุดเข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์และตรวจเยี่ยมโครงการ 9101 “ตามรอยเท้าพ่อ”

     เมื่อ 7 สิงหาคม 2560 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุดรธานี จัดชุดเข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับราษฎรในพื้นที่ บ้านกุดดู่ หมู่ที่ 4…

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหาร รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหาร…

     เมื่อ 6 กันยายน 2560 พันเอกยุทธนา มหาวัน รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหาร ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมบ้าน…

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลย และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย จัดกิจกรรม…

     วันที่ 6 กันยายน 2560 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลย โดยพันเอกเอกรัฐ มาลัย หัวหน้าชุดปฏิบัติการพื้นที่จังหวัดเลย…

พันเอก นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 นำคณะเดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือ และถุงยังชีพ ให้กับบ้านผู้ประสบอัคคีภัย

     พันเอก นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 นำคณะเดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือ และถุงยังชีพ ให้กับบ้านผู้ประสบอัคคีภัย เป็นหลังที่…
 

Pin It on Pinterest