การเรียกดูหมวดหมู่

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ นขต.ทภ.2

กองทัพภาคที่ 2 ตรวจสภาพความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2562

     กองทัพภาคที่ 2/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 ภายใต้การดำเนินการของกองพลพัฒนาที่ ๒/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพลพัฒนาที่ 2 ได้ดำเนินการตรวจสภาพความพร้อมด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยต่าง ๆ…
อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 ลงพื้นที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการบุกรุกที่ดิน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

     พันเอก ไพรวัลย์ จุ้ยเจริญ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 ลงพื้นที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการบุกรุกที่ดิน โดยมีหน่วยงาน ศูนย์การสุนัขทหาร…

ผบ.พล.ม.3 มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2562

พลตรี จุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่3/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์  มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชน…

กองกำลังสุรนารี มอบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) จ.สุรินทร์

     พ.อ.ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ รอง ผบ.กกล.สุรนารี เป็นประธานเปิดอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ซึ่ง…

มทบ.210 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน จ.นครพนม

     เมื่อ 1 มิ.ย.61 เวลา 08.30 น. พ.อ.ทฤษฎี คงชนะ รอง ผบ.มทบ.210 พร้อมคณะกำลังพลจิตอาสา, รด.จิตอาสา และพลทหารกองประจำการ มทบ.210…

ทหารขอนแก่น ช่วยเหลือเกษตรกร “ ไทยช่วยไทย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ “

       ตามนโยบาย แม่ทัพภาคที่ 2 ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 และกองกำลังป้องกันชายแดน เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด…

มทบ.23 ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ตาม “ยุทธการขุดรากถอนโคนอาชญากรรมทำบ้านเมืองน่าอยู่”

     เมื่อวันที่ 31 พ.ค.61 เวลา 16.00 น. พ.อ.สมศักดิ์ สงทามะดัน รอง เสธ.มทบ.23 ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมตาม…

กองพลพัฒนาที่ 2 มอบสับปะรดให้กับกำลังพลของหน่วยตามการดำเนินการระดมพลัง “ไทยช่วยไทยเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ”

     เมื่อวันที่ 25 พ.ค.61 เวลา 0845  น. พันเอก สุรยุทธ รัตนจารุ  เสนาธิการกองพลพัฒนาที่ 2…

ผบ.มทบ.210 พร้อมด้วย รอง ผอ.รมน.จ.นครพนม(ฝ่ายทหาร) นายอำเภอท่าอุเทน และนายก อบต.โนนตาล พบปะเกษตรกรที่ปลูกสับปะรด และช่วยเหลือเกษตรกรโดยการรับซื้อสับปะรด

       เมื่อ 21 พ.ค.61 เวลา 14.00 น. พล.ต.สมชาย ครรภาฉาย ผบ.มทบ.210 พร้อมด้วย พ.อ.ชัยพฤกษ์ กองสมบัติ รอง ผอ.รมน.จ.นครพนม (ฝ่ายทหาร)…

มทบ.27 เปิดค่ายฯ ให้ญาติเยี่ยมทหารใหม่ ผลัด 1 บรรยากาศเปี่ยมไปด้วยความสุขและความอบอุ่น

    วันนี้ (20 พ.ค. 61) พ.อ.วินัย เจริญศิลป์ รอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27(1) เป็นประธานในพิธีเยี่ยมญาติทหารใหม่ รุ่นปี พ.ศ.2561 ผลัดที่ 1 ณ…

ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2 ตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิต เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช​ บรมนาถบพิตร

      เมื่อวันที่​ 16​ พ.ค.61​ พลตรี วรชัย​ คุณกมุท ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2 พร้อมคณะ ผู้บังคับบัญชา ตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิต…

มทบ.210 “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

     เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 61 พ.ท.อิทธิพล นนลือชา ผบ.นฝ.นศท.มทบ.210/หน.ชป.โครงการ ฯ บ.ทันสมัย พร้อมด้วยสมาชิกโครงการ บ.ทันสมัย , ผู้กำกับ นศท.…

Pin It on Pinterest