การเรียกดูหมวดหมู่

เวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

กอ.รมน.ภาค ๒ ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นระดับภาค

     โฆษก ทภ.๒ กล่าวว่า "ตามที่ กอ.รมน.ภาค ๒ ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นระดับภาค ซึ่งจะแล้วเสร็จในวันที่ ๒๓ มี.ค.๖๐ นี้ และในขั้นต่อไป ห้วงเดือน เม.ย.60 จะจัดการประชุมกลุ่มย่อย…
อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดยโสธร เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

   ตามที่ พล.ท.วิชัย แชจอหอ ผอ.รมน.ภาค ๒ ได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนแผนงานการรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ไปเมื่อ ๒๗ ก.พ.๖๐…

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง กลุ่มที่ 1

     นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ซึ่งเป็นเวทีแรก…

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง กลุ่มที่ 3

     นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง กลุ่มที่…

นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเวทีิการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ระดับพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ…

     นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ /ลธ.รมน.จว.ศ.ก.เปิดเวทีิการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง…

นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดเวทีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง คณะบุคคลกลุ่มที่ 3

     นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดเวทีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง คณะบุคคลกลุ่มที่ 3 ณ…

นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเวทีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง คณะบุคคลกลุ่มที่ 2

     นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเวทีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง คณะบุคคลกลุ่มที่ 2…

นายบัญญัติ พงษ์ศรีกรู ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดอง

     นายบัญญัติ พงษ์ศรีกรู ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยเชิญบุคคลกลุ่มที่ 3 กำนัน, ผู้ใหญ่บ้านฯ…

กอ.รมน.ภาค ๒ จัดการประชุมขับเคลื่อนการรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

   ตามที่ กอ.รมน.ภาค ๒ ได้จัดการประชุมขับเคลื่อนการรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ.๖๐ ณ สโมสรร่วมเริงไชย…

มทภ.2 ประชุมขับเคลื่อนแผนงานการรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ระดับ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ณ ค่ายสุรนารี

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ และ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ได้เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนแผนงานการรับฟังความคิดเห็น…
 

Pin It on Pinterest