การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าว กอ.รมน.ภาค 2

พลเอก วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เยี่ยมชมการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร (FTX) ประจำปี 2561

     พลเอก วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในโอกาสเยี่ยมชมการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร (FTX) ประจำปี 2561พร้อมด้วย พลโท ปรีชา สายเพ็ชร เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม ผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหม, พลตรี ชนินทร โพธิวัฒนางค์กูร…
อ่านเพิ่มเติม...

ทภ.2/กอ.รมน.ภาค 2 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

     พันเอก สุรชิน กาญจนจิตติ เลขาธิการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปและเลขาธิการศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ…

แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี

       พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดพุทธนิคมกิตติยาราม หมู่ที่ 11 ตำบลไร่น้อย…

พลโท เดชอุดม นิชรัตน์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เปิดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าแลพทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 2

        พลโท เดชอุดม นิชรัตน์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เปิดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าแลพทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 2…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประชุมร่วมหารือกับคณะทำงานบริการการจัดการน้ำ

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2/ประธานศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นาย มุรธาธีร์ รักชาติเจริญ…

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นประธานในการเปิดโครงการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร ประจำปี 2561

     เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.61 เวลา 08.00 น. พลโท วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2…

แม่ทัพภาคที่ 2 มอบนโยบายในการดำเนินการ และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนจากหนี้นอกระบบ

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 มอบนโยบายในการดำเนินการ และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)…

ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูปคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เปิดกิจกรรม “สื่อมวลชนสัมพันธ์”

      พลโท พิบูลย์ มณีโชติ  ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูปคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เปิดกิจกรรม  “สื่อมวลชนสัมพันธ์”…

พล.ท.ยงยุทธ สอนไม้ รอง จเร กอ.รมน. เดินทางมาตรวจการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ

     เมื่อวันที่ 24 พ.ค.61 เวลา 09.00 น. พ.อ.เกียรติศักดิ์ วิเวก รอง ผบ.กกล.รส.จว.ชัยภูมิ  ร่วมให้การต้อนรับ  พล.ท.ยงยุทธ สอนไม้ รอง จเร กอ.รมน.…

เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 รับมอบสับปะรด ตามโครงการระดมพลัง “ไทยช่วยแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ”

     พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ประธานในพิธีรับมอบสับปะรด ตามโครงการระดมพลัง…

พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเลย ขอนแก่น ชัยภูมิ อุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู

     เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. พันเอก สมศักดิ์ สงทามะดัน รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 23 ให้การต้อนรับ พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ…

รองผู้อำนวยการ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กอ.รมน.ภาค 2 ร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน

     เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 1330 นาฬิกา พันเอก สุรชิน กาญจนจิตติ รองผู้อำนวยการ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป…

รอง ผอ.รมน.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการสร้างฝายมีชีวิตและการปลูกไม้ย้อมสีที่ป่าโล่ใหญ่ตามโครงการ “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ”

     พล.ท.เดชอุดม นิชรัตน์ รอง ผอ.รมน.ภาค 2(ท่านที่ 1) และคณะ…

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube