การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าว กอ.รมน.ภาค 2

กอ.รมน.ภาค 2 ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมกิจการโคนม ฯ ณ อบต.ตาอุด อ.ขุขันธ์

เมื่อ 4 ก.พ.63  พ.อ.นรธิป โพยนอก รอง เสธ.ทภ.2/รอง ลธ.รมน. ภาค 2, ผู้แทน กอ.รมน.จว.ศ.ก., ผู้แทน ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ, ผู้แทน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ และผู้แทนภาคเอกชน ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมกิจการโคนมฯ กอ.รมน.ภาค 2 ณ อาคารอเนกประสงค์…
อ่านเพิ่มเติม...

ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม (เยาวชนประชาธิปไตย)

     พล.ต.ดุลยทรรศน์ อิ่มอ้วน ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "บวร" ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม (เยาวชนประชาธิปไตย) ณ…

รอง ผอ.รมน.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  ”บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม (เยาวชนประชาธิปไตย)

     พล.ท.พันธุ์พิสิษฐ์    ทรรพวสุ    รอง ผอ.รมน.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  ”บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม (เยาวชนประชาธิปไตย) ณ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และข้าราชการทหาร ตำรวจ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน กษัตริย์”

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม​ 2563 เวลา​ 09.30 น.   นายวิเชียร จันทรโณทัย…

เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการบริหารจัดการความมั่นคง ด้านสังคมและการเมือง(ยุทธศาสตร์ชาติ)

     เมื่อวันที่ 24 ม.ค.63 เวลา 09.00 น. พลตรี ราชัน ประจันตะเสน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2…

รอง ผอ.รมน.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการบริหารจัดการความมั่นคง ด้านสังคมและการเมือง(ยุทธศาสตร์ชาติ)

     พลโท พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ…

จิตอาสาพัฒนา “รวมพลจิตอาสาแก้ไขปัญหาภัยแล้ง” จังหวัดนครราชสีมา

      นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย พลโทพันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒…

แม่ทัพภาคที่ 2 มอบมอบอุปกรณ์ประจําด่านตรวจ/จุดตรวจ ให้แก่หน่วยงานส่วนราชการ ในสังกัด ตํารวจภูธรภาค 3 ตํารวจภูธรภาค 4 และ ศูนย์ประสานความมั่นคง กอ.รมน.ภาค 2

     เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563  พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 มอบมอบอุปกรณ์ประจําด่านตรวจ/จุดตรวจ ให้แก่หน่วยงานส่วนราชการ ในสังกัด…

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดกิจกรรม “รวมพลังทหารใหม่ มวลชนจิตอาสาร่วมต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ”

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดกิจกรรม "รวมพลังทหารใหม่ มวลชนจิตอาสาร่วมต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ" ณ ลานนวมินทร์…

เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ร่วมงานพิธีวันสถาปนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ ครบรอบปีที่ 9

วันสถาปนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ ครบรอบปีที่ 9       เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.62 เวลา 0900 น. พลตรีราชันย์ ประจันตะเสน…

รอง ผอ.รมน.ภาค 2 เปิดการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่ายประสานงาน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ ประจำปี 2563

     พลโท พันธ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เปิดการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่ายประสานงาน…

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจความเข้มแข็งท้องถิ่น ระบบเมืองเกษตรอัจฉริยะ Smart city Smart Energy จังหวัดสุรินทร์

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ทำเลทุ่งดอกรัก ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตรวจความเข้มแข็งท้องถิ่น…

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการอบรมและบรรยายพิเศษ การป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรม

     ณ ห้องประชุมคอนแวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬร่วมกับ สมาคมทหารกองหนุน จังหวัดบึงกาฬ…

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube