การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าว กอ.รมน.ภาค 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจความเข้มแข็งท้องถิ่น ระบบเมืองเกษตรอัจฉริยะ Smart city Smart Energy จังหวัดสุรินทร์

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ทำเลทุ่งดอกรัก ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตรวจความเข้มแข็งท้องถิ่น ระบบเมืองเกษตรอัจฉริยะ Smart city Smart Energy…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการอบรมและบรรยายพิเศษ การป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรม

     ณ ห้องประชุมคอนแวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬร่วมกับ สมาคมทหารกองหนุน จังหวัดบึงกาฬ…

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการสัมนาอบรมแบบบูรณาการให้ความรู้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานด้านป้องกันประเทศ, การรักษาความมั่นคงภายใน, การป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการสัมนาอบรมแบบบูรณาการให้ความรู้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานด้านป้องกันประเทศ,…

แม่ทัพภาคที่ 2 มอบทุนมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ และมอบทุนการศึกษาและรางวัลการประกวด โครงงานนักเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562

ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา…

แม่ทัพภาคที่ 2 มอบนโยบายการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2563 โดยน้อมนำพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด”

     เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 1000 พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2…

แม่ทัพภาคที่ 2 มอบนโยบายการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 มอบนโยบายการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2563 โดยน้อมนำพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด”    …

แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมประชุมสรุปผลการปฎิบัติงาน ประจำปี 2562 และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 ของ กอ.รมน. ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล

     พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2…

กอ.รมน.ภาค 2 ลงพื้นที่พบปะประชาชนรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ พัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคง เสิงสาง- ครบุรี

     พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ลงพื้นที่พบปะประชาชนรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง…

เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒ เป็นประธาน การสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๔/๖๒

     พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะวรเศรษฐ์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒ เป็นประธาน การสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่…

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราช 904 วปร. พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

     พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราช 904 วปร. พร้อมคณะฯ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมหารือทุกภาคส่วน ติดตามการให้การช่วยเหลือประชาชนหลังประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

     นาย สฤษดิ์ วิทูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมหารือทุกภาคส่วน…

มณฑลทหารบกที่ 22 ได้นำกำลังพล ทั้งภาครัฐ เอกชน นักศึกษาวิชาทหาร จิตอาสาพระราชทาน 904 และประชาชนที่มีจิตสา ร่วมกิจกรรม Kick Off ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

     พลตรี พูลศักดิ์ สมบูรณ์ ที่ปรึกษามณฑลทหารบกที่ 22 ได้นำกำลังพล ทั้งภาครัฐ เอกชน นักศึกษาวิชาทหาร จิตอาสาพระราชทาน 904 และประชาชนที่มีจิตสา…

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube