การเรียกดูหมวดหมู่

กอ.รมน.ภาค 2

กอ.รมน. ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกร ในพื้นที่ อบต.บ้านลาน จ.ขอนแก่น

     เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. พล.ท.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ (ศปป.๔) กอ.รมน. ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุม ณ ห้องประชุม อบต.บ้านลาน…
อ่านเพิ่มเติม...

กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมตรวจสถานประกอบการที่อำเภอปากช่อง ที่มีแรงงานต่างด้าว

      เมื่อวันที่ 8 พ.ค.61  เวลา 08.00-18.00 น.  พล.ต.อนุสรณ์ นุตสถิตย์ รอง.ผอ.รมน.จังหวัด น.ม.(ท.)/ผอ.สน.ปรมน.จังหวัดที่ 8 ได้กรุณามอบหมายให้…

กอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะทำงานย่อย ด้านการศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ โครงการสร้างความปรองดองของชุมชนเพื่อความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561

      เมื่อ 4 พ.ค.61 พ.อ.จะเด็ด นวลมณี รอง ผอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์ (ท.) ได้มอบหมายให้ นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หน.กมช.กอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์ …

กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ ประชุม โครงการจัดหาระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

     เมื่อ ๘ พ.ค.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.   พ.อ.เอกภาพ สุหร่าย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ร.(ท.) เป็นประธานการประชุมโครงการจัดหาระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์…

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่อีสานตอนล่างตรวจเยี่ยมติดตามงานที่รัฐบาลได้มอบหมายนโยบายในด้านต่างๆ ของจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์

     วันนี้ (7 พฤษภาคม 2561) เวลา 09.30 น. ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ตรวจเยี่ยมจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม…

มทภ.2/ผอ.รมน.ภาค 2 ร่วมกับ ผวจ.ชัยภูมิ/ผอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ชัยภูมิปลูกป่าสร้างฝายมีชีวิตในพื้นที่ป่าภูแลนคา

     พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร มทภ.2/ผอ.รมน.ภาค 2 ร่วมกับ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ/ผอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ, พ.อ.ชัยธัช รัตนกำพล…

มทภ.2/ผอ.รมน.ภาค 2 ปิดการอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ของสำนักงาน การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดชัยภูมิ

    พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2…

เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 วางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน ของทุกปี

     จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับทุกภาคส่วนได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ โดยมี พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน…

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube