การเรียกดูหมวดหมู่

กอ.รมน.ภาค 2

กอ.รมน.ภาค.2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หวังนำโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยเกษตรกรมีน้ำในการอุปโภค บริโภค ยกระดับการทำการเกษตร มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ,…
อ่านเพิ่มเติม...

พลตรี ณรงค์ฤทธิ์ วิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เปิดการฝึกอบรมเยาวชนโครงการฝึกอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

     พลตรี ณรงค์ฤทธิ์ วิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2…

กองทัพภาคที่ 2 จัดการอบรมหลักสูตร “พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 2” ประจำปี 2562

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการ “พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 2” (พสบ.ทภ.2) รุ่นที่ 2 โดยมี นาย วิเชียร…

ทภ.2/กอ.รมน.ภาค 2 จัดกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562

     พลตรี สามารถ จินตสมิทธิ์ หัวหน้าคณะประสานการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านป่าไม้)…

แม่ทัพภาคที่ 2 จัดประชุมชุดสืบสวนขยายผลร่วมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 และศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 จัดประชุมชุดสืบสวนขยายผลร่วมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2…

แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามนโยบายและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ลงพื้นที่ติดตามนโยบายและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องจาก…

เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวอีสาน

     พลตรี ยุทธนินทร์ บุนนาค หัวหน้าคณะนำสื่อมวลชนสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน…

กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดกิจกรรมการปั้นเมล็ดพันธุ์พืชโปรยทางอากาศ

     กองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย กรมฝนหลวง และการบินเกษตรได้จัดกิจกรรมการปั้นเมล็ดพันธุ์พืช ตามโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์อากาศ…

กองทัพภาคที่ 2 ประชุมชี้แจงโรงเรียนโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริสุทโธ

      เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2…

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ กอ.รมน.ภาค 2

     พลโท สวัสดิ์ ชนะจิตราสกุล ผู้อำนวยสำนักนโยบาย และยุทธศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด…

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตรวจเยี่ยม ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ภาค 2

      เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตรวจเยี่ยม…

พลตรี สามารถ จินตสมิทธิ์ ปล่อยแถวกำลังพลจากความร่วมมือ การดำเนินการ “รวมพล คนรักษาป่า” ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลาน

     พลตรี สามารถ จินตสมิทธิ์ ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 2 ปล่อยแถวกำลังพลจากความร่วมมือระหว่าง กรมทหารพรานที่ 26 และอุทยานแห่งชาติทับลาน…

Pin It on Pinterest