บทความประชาสัมพันธ์

บทความประชาสัมพันธ์

ธงชัยเฉลิมพล

".... ทหารย่อมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับที่จะป้องกันพระราชอาณาเขต และเป็นเหตุที่จะให้อำนาจบ้านเมืองกว้างขวางมั่นคงยั่งยืน ทหารไม่เป็นแต่สำหรับที่จะต่อสู้ในเวลาที่เกิดการศึกสงครามอย่างเดียว ย่อมเป็นประกัน ห้ามการศึกสงครามมิให้เกิดมีได้ด้วย…
อ่านเพิ่มเติม...

“กระจกตาอักเสบ” โรคควรระวังของสาวรักแฟชั่น

     ในปัจจุบันมีรายงานการใช้คอนแทคเลนส์ที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย ทั้งชนิดที่นำมาใช้เพื่อแก้ไขสายตาผิดปกติ เช่น สายตาสั้น ยาว เอียง…

Road Map 6:4:6:4 คืออะไร

     หลังจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สนช.ได้มีมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงได้วางแนวทางตามระยะเวลา  (ROAD MAP)…

Pin It on Pinterest