การเรียกดูหมวดหมู่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ : สอบราคาซื้อเครื่องแต่งกายให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะ ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๖๐ [27/02/60]

ประกาศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องแต่งกายให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะ ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐      ด้วย…
อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนสกัดกั้นยาเสพติด ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งวดที่ ๑

     ด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ …

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงสนาม แฮลิคอปเตอร์ ค่ายฝึกรบพิเศษหนองตะกู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงสนาม แฮลิคอปเตอร์ ค่ายฝึกรบพิเศษหนองตะกู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวโหลด…

ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างบ้านพัก พลตรี – พลโท ของ มณฑลทหารบกที่ ๒๔

ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างบ้านพัก พลตรี - พลโท ของ มณฑลทหารบกที่ ๒๔ จังหวัดอุดรธานี ตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง…

ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างคันคอนกรีตเสริมเหล็กล้อมรอบคลัง ของ มณฑลทหารบกที่ ๒๔

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒  เรื่อง  ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างคันคอนกรีตเสริมเหล็กล้อมรอบคลัง ของ มณฑลทหารบกที่ ๒๔  …

ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างคันคอนกรีตเสริมเหล็กล้อมรอบคลัง ของ มณฑลทหารบกที่ ๒๔

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง  ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างคันคอนกรีตเสริมเหล็กล้อมรอบคลัง ของ มณฑลทหารบกที่ ๒๔  …

ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนามของ มณฑลทหารบกที่ ๒๙ จังหวัดสกลนคร

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง  ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนามของ  มณฑลทหารบกที่ ๒๙  จังหวัดสกลนคร  …

ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนามของ มณฑลทหารบกที่ ๒๒ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒  เรื่อง  ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนามของ มณฑลทหารบกที่ ๒๒ จังหวัดอุบลราชธานี…

สอบราคาซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง ตามแผนป้องกันชายแดน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

สอบราคาซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง ตามแผนป้องกันชายแดน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ และหน่วยขึ้นตรง ดาวโหลด ร่างประกาศ…

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการจัดตั้ง กองพลทหารม้าที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการจัดตั้ง กองพลทหารม้าที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวโหลด…

ประกวดราคาจ้างผลิตรองเท้าทรงสูงครึ่งน่อง สนับสนุนกำลังพลของ ฝ่ายทหารพราน

ประกวดราคาจ้างผลิตรองเท้าทรงสูงครึ่งน่อง สนับสนุนกำลังพลของ ฝ่ายทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ และหน่วยขึ้นตรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐…

สอบราคาซื้อผ้าขาวม้า, เปลสนาม และผ้าถุง สนับสนุนกำลังพลของ ฝ่ายทหารพราน

สอบราคาซื้อผ้าขาวม้า, เปลสนาม และผ้าถุง สนับสนุนกำลังพลของ ฝ่ายทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ และหน่วยขึ้นตรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐…

สอบราคาจ้างทำป้ายชื่อชุดฝึกอาสาสมัครทหารพราน และเครื่องหมายประกอบเครื่องแต่งกาย

อบราคาจ้างทำป้ายชื่อชุดฝึกอาสาสมัครทหารพราน และเครื่องหมายประกอบเครื่องแต่งกาย สนับสนุนกำลังพลของ ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒…