การเรียกดูหมวดหมู่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงต่อเติมหลังบ้าน บ้านพักชั้นนายพัน ๖ ครอบครัว หมายเลข ๒๒/๕๖ ของ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี…

     ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงต่อเติมหลังบ้าน บ้านพักชั้นนายพัน ๖ ครอบครัว หมายเลข ๒๒/๕๖ ของ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา…
อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอาคารสุรนารี หมายเลข ๑/๑๘ ของ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี โดยใช้เงินรายรับสถานพยาบาล

     ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอาคารสุรนารี หมายเลข ๑/๑๘ ของ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี…

สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงต่อเติมหลังบ้าน บ้านพักชั้นนายพัน ๖ ครอบครัว หมายเลข ๒๒/๕๖ ของ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี…

     ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงต่อเติมหลังบ้าน บ้านพักชั้นนายพัน ๖ ครอบครัว หมายเลข ๒๒/๕๖ ของ…

ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของ กองทัพภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

     ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ จะดำเนินการประกวดราคาซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ให้กับ กองทัพภาคที่ ๒ และหน่วยขึ้นตรง จำนวน ๒๙ รายการ…

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคารกองบังคับการกองพันทหารเสนารักษ์ที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒…

     ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ จะดำเนินการประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร กองบังคับการกองพันทหารเสนารักษ์ที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒…

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดาน เพื่อแก้ปัญหาค้างคาว อาคารเรือนแถวนายทหารประทวนของ กรมทหารราบที่ ๘,…

     ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ จะดำเนินการประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดาน เพื่อแก้ปัญหาค้างคาว อาคารเรือนแถวนายทหารประทวนของ…

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬากลางค่ายสุรนารี

     ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬากลางค่ายสุรนารี เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๐…

สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ ของ กองพันส่งกำลังและบริการที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒

     ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ ของ กองพันส่งกำลังและบริการที่ ๒๒…

สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬากลางค่ายสุรนารี

       ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงสนาม กีฬากลางค่ายสุรนารี เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้กับ…

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์จุ๑๖ คัน (๑หัวโรง) ของ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒…

     ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ จะดำเนินการประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์จุ ๑๖ คัน (๑หัวโรง) ของ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒…

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ของ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๓ ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา…

ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ จะดำเนินการประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ของ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๓…

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ ของ กองพันส่งกำลังบำรุงและบริการที่ ๒๒…

      ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ จะดำเนินการประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงคลัง สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ ของ…

สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมลานพื้นแข็งคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และอาคารสำนักงานค่ายฝึกรบพิเศษหนองตะกู

ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมลานพื้นแข็งคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก…
 

Pin It on Pinterest