การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

พล.อ.สมศักดิ์ นิลบรรเจิด ผช.ผบ.ทบ. เดินทางปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมงานด้านการส่งกำลังบำรุง กองทัพภาคที่ ๒

     พลเอก สมศักดิ์ นิลบรรเจิด ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะเดินทางปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมงานด้านการส่งกำลังบำรุง กองทัพภาคที่ ๒ โดยมี พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ และฟังบรรยายสรุปการดำเนินการงานด้านการส่งกำลังบำรุงโดยมี พันเอก อดุลย์ แนบสนิท รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒ เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุม ๑ ตึกกองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒…
อ่านเพิ่มเติม...

มทภ.๒…

     พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ. ๒/ประธานกรรมการ พมพ.ทภ.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารจังหวัด แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีมอบบ้าน…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีมอบบ้าน "โครงการบ้านท้องถิ่น ประชารัฐร่วมใจ" โดย หน่วย กรมทหารราบเฉพาะกิจที่ ๓ ร่วมกับ…
อ่านเพิ่มเติม...

มทภ.2 ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปความเป็นมา…

     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งทรงดำรงพระยศร้อยเอก เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ ได้นำเฮลิคอปเตอร์ ทรงตรวจเยี่ยม ทรงวางแผนการรบ…
อ่านเพิ่มเติม...

พลเอก อมรฤทธิ์ แพทย์เจริญ เป็นประธานพิธีผูกพัทธสีมา –…

     พลเอก อมรฤทธิ์ แพทย์เจริญ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีผูกพัทธสีมา - ฝังลูกนิมิต พระอุโบสถวัดแสนสุข โดยมี พลตรี สมชาย เพ็งกรูด…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ ๒…

     กองทัพภาคที่ ๒/ศูนย์บรรเทาและป้องกันสาธารณภัยกองทัพภาคที่ ๒ ได้ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ ๒…

     พลตรี ธรากร ธรรมวินทร รองแม่ทัพภาคที่ ๒ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยกองพลพัฒนาที่ ๒ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ ๒…

     พลตรี ธรากร ธรรมวินทร รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมทีมยิงปืนทางยุทธวิธีของกองทัพภาคที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ ๒…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของหน่วยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย กองพันทหารปืนใหญ่ที่…
อ่านเพิ่มเติม...

เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒…

     พลตรี สุทิน เบ็ญจวิไลกุล เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒ ร่วมพิธีวันสถาปนากองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ครบรอบปีที่ ๓๙…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมาย…

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมาย มอบใบประกาศนียบัตร ใบประกาศชมเชย และปิดการแข่งขันหน่วยทหารทรหด ซึ่งได้จัดการแข่งขันในห้วง…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ ๒ ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีขอรับพร…

     เนื่องด้วยในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐ เพื่อดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวไทย กองทัพภาคที่ ๒ โดย พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube