การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

กองทัพบกได้สนับสนุนอากาศยาน ฮ.ท.17 ในการสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     กองทัพบกได้สนับสนุนอากาศยาน ฮ.ท.17 ในการสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในภาค ตอ./น. การอพยพผู้ป่วย และประชาชน จากพื้นที่วิกฤตไปยังพื้นที่ปลอดภัย การขนส่งเจ้าหน้าที่ การลำเลียงสิ่งอุปกรณ์ เนื่องจากถนนถูกตัดขาด ไม่สามารถให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงการขนย้ายเวชภัณฑ์ และสนับสนุนทางภาคพื้นได้ กองทัพภาคที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร…

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 เข้าพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค…
อ่านเพิ่มเติม...

คุณหญิง รัตนาภรณ์ แชจอหอ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก…

     วันที่ 29 กรกฎาคม 2560   คุณหญิง รัตนาภรณ์ แชจอหอ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 นำความห่วงใยจาก แม่ทัพภาคที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่จังสกลนคร…

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร…
อ่านเพิ่มเติม...

พล.ต.สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29…

     วันที่ 28 ก.ค.60 เวลา 2200  พล.ต.สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชา ของหน่วย และ หัวหน้าส่วนสนับสนุนจากหน่วยต่างๆ…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานนำข้าราชการทหาร คณะแม่บ้านทหารบก…

     พลโทวิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานนำข้าราชการทหาร คณะแม่บ้านทหารบก ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ…

     พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

    พลตรีสมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2  ร่วมกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล และการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2 จัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาคไทย –…

     กองทัพภาคที่ 2 จัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาคไทย – กัมพูชา ด้าน กองทัพภาคที่ 2 และ ภูมิภาคทหารที่ 4 ( regional border committee – RBC ) ประจำปี 2560…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานในพิธีเปิดการฝึกซักซ้อม –…

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานในพิธีเปิดการฝึกซักซ้อม - ทดสอบแผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติในพื้นที่ส่วนหลัง ประจำปี 2560 ณ…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒…

     พลโท วิชัย แชจอหอ  แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ  มีหน่วยระดับกองพันของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 เพื่อให้ได้ผู้ชนะเลิศ เป็นตัวแทน…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

     วันนี้ (๑๘ ก.ค. ๖๐ เวลา ๑๓๐๐ น.) ตามดำริ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube