การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานฝ่ายกองทัพไทย ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างกองทัพไทย -ลาว ครั้งที่ 3 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี

     การแข่งขันกีฬามิตรภาพ ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพประชาชนลาว ครั้งที่ 3 สานสัมพันธ์ กรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จัดแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพประชาชนลาว ครั้งที่ 3 ซึ่งในครั้งนี้กองทัพภาคที่ 2 เป็นเจ้าภาพ มีคณะนักกีฬาจากกองทัพไทยและกองทัพประชาชนลาวร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก      วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2560)…
อ่านเพิ่มเติม...

พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกและให้โอวาททหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8…
อ่านเพิ่มเติม...

พลตรี ราชัน ประจันทเสน…

     พลตรี ราชัน ประจันทเสน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ร่วมพิธีเปิดงานสัมนาเปิดโครงการศึกษาการใช้น้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรม…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่พบปะผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ ของจังหวัดชัยภูมิ ที่ห้องประชุมเขื่อนจุฬาภรณ์…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท กฤต ผิวเงิน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2…

     พลโท กฤต ผิวเงิน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ประธานการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในพื้นที่วัดป่าสาวันโดยกองทัพภาคที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการ…
อ่านเพิ่มเติม...

พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 นำความห่วงใยจากแม่ทัพภาคที่ 2 มาสู่น้องๆ ทหารใหม่หน่วยฝึกทหารใหม่หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 6…
อ่านเพิ่มเติม...

พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย…
อ่านเพิ่มเติม...

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก…

     พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก/เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ตรวจเยี่ยม รับฟังและมอบแนวทางในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงภายใน โดยมี พลโท…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเบี่ยมพบปะหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ของกองพันทหารราบที่ 3…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 จับมือผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เปิดการแสดงของช้างฝาแฝดคู่แรกของโลกสมญา “สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย…
อ่านเพิ่มเติม...

พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 นำความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชาสู่น้องๆทหารใหม่ที่กำลังฝึกในห้วงสัปดาห์ที่ 2 ของการฝึกสีสันการฝึกเริ่มเข้มข้น พ่อแม่…
อ่านเพิ่มเติม...

รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2…

     พันเอก วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 วางพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ…
อ่านเพิ่มเติม...

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube