การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และปฎิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และปฎิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ วัดราษฎร์นิยม ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

      พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ประชุมมอบนโยบายและสั่งการผู้บังคับหน่วยถึงระดับกองพัน  ยังคงดำรงความมุ่งหมายต่อนโยบายเดิมและขยายผลความสำเร็จ…
อ่านเพิ่มเติม...

พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2…

      พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานการตรวจความพร้อมหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ…

     พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประทานผ้าพระกฐิน โดยมอบให้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

      พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ฟังบรรยายสรุปการเตรียมแผนการรองรับควบคุมสถานการณ์ ในห้วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2  ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบน้ำท่วมที่บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ 10 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานกองกำลังสุรนารี เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในพื้นที่ตามแนวชายแดน…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

      จังหวัดนครราชสีมาได้จัดประชุมการดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศ และประชุมนายอำเภอทั้ง 32 อำเภอในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยเชิญ พลโท ธรากร ธรรมวินทร…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีรับสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ…

     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานสิ่งของให้แก่จิตอาสาเฉพาะกิจ กองทัพภาคที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2 กระทำพิธีรับ – ส่ง หน้าที่แม่ทัพภาคที่…

     เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560  กองทัพภาคที่ 2 กระทำพิธีรับ - ส่ง หน้าที่แม่ทัพภาคที่ 2 ระหว่าง พลเอก วิชัย แชจอหอ  รองเสนาธิการทหาร (แม่ทัพภาคที่ 2 ท่านเก่า)…
อ่านเพิ่มเติม...

พิธีรับ – ส่งหน้าที่ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก…

     เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 กองทัพภาคที่ 2 กระทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ระหว่าง คุณหญิง รัตนาภรณ์ แชจอหอ…
อ่านเพิ่มเติม...

พลตรี ธรากร ธรรมวินทร รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     วันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube