การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2560

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2560 โดยมีคณะข้าราชการชั้นผู่ใหญ่ คณะสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 กำลังพลและประชาชนทั่วไปร่วมพิธีฯ ณ วัดวิสุทธิมรรคาราม ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ครบรอบปีที่ 98…
อ่านเพิ่มเติม...

พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2…

พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างพระเมรุมาศและประชุมการจัดระเบียบในการเข้าถวายดอกไม้จันทน์ และกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่อีสานตอนเหนือ…
อ่านเพิ่มเติม...

พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ได้ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศในพื้นที่อีสานตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

      พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม และพบปะประชาชนในพื้นที่ ณ…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานปล่อยขบวนรถเครื่องมือช่างและกำลังพลลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยปรับปรุงถนนในพื้นที่ ณ…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาทั้งภาครัฐและเอกชน คณะนายทหาร กำลังพลของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญ…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

      พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2    ในนามผู้แทนกองทัพบก เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามในพื้นที่ต่างๆ…
อ่านเพิ่มเติม...

พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2…

      พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการอบรมกำลังที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระเจ้าปากดำองศ์ปฐมขึ้นประดิษฐานภายในอุโบสถ และพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 โดยมีคณะข้าราชการ…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณ สุรดา ธรรมวินทร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตจะบรรจบครบรอบ ๑ ปี ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม…
อ่านเพิ่มเติม...

พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมชุดควบคุมการปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจ กองกำลังรักษาความสงบชุดควบคุบ 23 (Board…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube