การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

พลโท กฤษณ์ดนัย อิทธิมณฑล ติดตามผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของหน่วยในพื้นที่ตามแผนพัฒนาของกองทัพบก

     พลโท กฤษณ์ดนัย อิทธิมณฑล หัวหน้าคณะทำงานด้านยุทธการ ลงพื้นที่อีสานติดตามผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของหน่วยในพื้นที่ตามแผนพัฒนาของกองทัพบก โดยมี พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน รองแม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 25692  
อ่านเพิ่มเติม...

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม…

    พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหา…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ พลเอก โปว เฮง…

    พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ พลเอก โปว เฮง ผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่ 4…
อ่านเพิ่มเติม...

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2…

    พลตรี ณรงค์ กลั่นวารี เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2/เลขาธิการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค จัดการประชุมและชี้แจงคณะกรรมการฝ่ายไทย…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดสุรินทร์…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ ๒ เปิดกิจกรรม “รวมพลคนรักษาป่าทับลาน” ณ…

     เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค.๖๒ เวลา ๑๕.๑๕ นาฬิกา ที่เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ ๓ (คลองน้ำมัน) อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา พลโท ธัญญา เกียรติสาร…
อ่านเพิ่มเติม...

เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2…

     พลตรี ยุทธนินทร์ บุนนาค หัวหน้าคณะนำสื่อมวลชนสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน…

     พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน พิธีเปิดการฝึกทบทวนนายทหารประทวนประเภทกองหนุนที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ ของหน่วยในพื้นที่…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพน้อยที่ 2…

     พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพน้อยที่ 2 เปิดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและให้โอวาทกำลังพล ซึ่งเป็นนายทหารสัญญาบัตรในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ในส่วนชั้นยศ พันตรี -…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2…

     พันเอก ภัทราวุธ สุทธิ์รัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน พิธีเปิดกิจกรรมโครงการทหารไทยหัวใจเข้มแข็ง ณ…
อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล…

     จังหวัดนครราชสีมาจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมี พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 พร้อมภริยา…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล…

     เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 พลโท ธัญญา เกียรติสาร…
อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดนครราชสีมา…

     จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับทุกภาคส่วนจัดพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา 12…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube