การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รอง ผอ.รมน.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการบริหารจัดการความมั่นคง ด้านสังคมและการเมือง(ยุทธศาสตร์ชาติ)

     พลโท พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการบริหารจัดการความมั่นคง ด้านสังคมและการเมือง(ยุทธศาสตร์ชาติ) โดยมี พลตรี ณรงค์ศักดิ์ ปานพิมพ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 และ พันเอก เด่นพิภพ ศาตะโยธิน ผู้อำนวยการส่วนแผนและโครงการ ศูนย์ปฏิบัติที่ 1 เข้าร่วมพิธี ณ…
อ่านเพิ่มเติม...

พล.ร.อ. ปวิตร รุจิเทศ ผอ.จอส.พระราชทาน…

     พล.ร.อ. ปวิตร รุจิเทศ ผอ.จอส.พระราชทาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามตัวอย่างการจัดการภัยแล้งภาคอีสาน ด้วยศาสตร์พระราชา ณ บ้านนาเรียง ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ…
อ่านเพิ่มเติม...

หัวหน้าคณะทำงานด้านยุทธการกองทัพบก…

     พลเอก อรรถพร เป้าประจักษ์ หัวหน้าคณะทำงานด้านยุทธการ กองทัพบก ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ห้วงวันที่ 20 - 24 มกราคม 2563…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2…

     กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีสวนสนามเฉลิมพระเกียรติปฏิติญานตนต่อ พระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2563 และพิธีบรมราชาภิเษกปี 2562 โดยมี พลตรี พิเชษฐ์…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีสงฆ์เนื่องในวันกองทัพไทยและวันกองทัพบก

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังนครราชสีมา พร้อมด้วย เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2…

      เนื่องในวันที่สมเด็จนเรศวรมหาราชได้กระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2/ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทาน กองทัพภาคที่…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2/ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทาน กองทัพภาคที่ 2 เปิดการบรรยาย หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์ กับ สังคมไทย…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 นำข้าราชการหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2…

พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 นำข้าราชการหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยคณะแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 2…

พลโท ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่เข้าร่วมสวนสนาม เนื่องในวันกองทัพไทย ที่ได้ตั้งใจฝึกซักซ้อมการสวนสนาม…
อ่านเพิ่มเติม...

“กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล”…

กองกำลังสุรนารี โดย ชุดช่าง กองกำลังสุรนารี ดำเนินการโครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” ร่วมกับราษฎรจิตอาสาฯบ้านหมอนเจริญ…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2…

     เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของทหารกองประจำการในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดย ศปภอ.ทบ.2

    เมื่อวันที่ 14 ม.ค.63 ศบภ.นปอ. โดย ศปภอ.ทบ.2 จัด ชป.กร. และจิตอาสาพระราชทาน พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร ร่วมกับ อบต.มะเกลือเก่า…
อ่านเพิ่มเติม...

จิตอาสาพัฒนา “รวมพลจิตอาสาแก้ไขปัญหาภัยแล้ง”…

      นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย พลโทพันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ เปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube