การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ราชองค์รักษ์เวรในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวางกูร (CAT 904) ตรวจความพร้อมบริเวณพระเมรุมาศจำลองหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และการปฏิบัติงานของจิตอาสา ก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนเข้าวางดอกไม้จันทน์ถวาย ที่จะเริ่ม 0900 น. เป็นต้นไป

     พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ราชองค์รักษ์เวรในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวางกูร (CAT 904) ตรวจความพร้อมบริเวณพระเมรุมาศจำลองหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และการปฏิบัติงานของจิตอาสา ก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนเข้าวางดอกไม้จันทน์ถวาย ที่จะเริ่ม 09.00 น. เป็นต้นไปพร้อมกับประชาชนที่อยู่บริเวณมณฑลพิธี ณ ท้องสนามหลวง…
อ่านเพิ่มเติม...

พลตรี สมชาย เพ็งกูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ได้ตรวจเยี่ยมจิตอาสา…

     พลตรี สมชาย เพ็งกูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ได้ตรวจเยี่ยมจิตอาสา ตำรวจ ทหาร ข้าราชการทุกฝ่ายและประชาชนที่มาร่วมซักซ้อมถวายดอกไม้จันทน์…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานร่วมเปิดการฝึก…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานร่วมเปิดการฝึก ระหว่างทหารบกไทย - ทหารบกออสเตรีย ภายใต้รหัสการฝึก CHAPEL GOLD 2017 ณ สนามฟุตบอลกองพันทหารราบที่…
อ่านเพิ่มเติม...

พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ฟังบรรยายสรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมในพื้นที่บ้านคุยจั่น ตำบลเชียงขวัญ…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day…

      กองทัพภาคที่ 2 Big Cleaning Day พร้อมจิตอาสา นำโดย พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ทำความสะอาด วัดพระนารายณ์ และวัดอิสาน พลตรี สมชาย เพ็งกรูด…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

     วันปิยมหาราชตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2560 โดยมีคณะข้าราชการชั้นผู่ใหญ่ คณะสมาคมแม่บ้านทหารบก…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ครบรอบปีที่ 98…
อ่านเพิ่มเติม...

พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2…

พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างพระเมรุมาศและประชุมการจัดระเบียบในการเข้าถวายดอกไม้จันทน์ และกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่อีสานตอนเหนือ…
อ่านเพิ่มเติม...

พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ได้ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศในพื้นที่อีสานตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

      พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม และพบปะประชาชนในพื้นที่ ณ…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานปล่อยขบวนรถเครื่องมือช่างและกำลังพลลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยปรับปรุงถนนในพื้นที่ ณ…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาทั้งภาครัฐและเอกชน คณะนายทหาร กำลังพลของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญ…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube