การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการประชุมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำปี 2561 เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล

     พลตรี ธีญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2/รองประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 2 ประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำปี 2561 เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล โดยคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ   จากนโยบายแม่ทัพภาคที่ 2 ชี้ให้เห็นถึงมิติ การชี้วัด นำไปสู่เป้าหมายของจังหวัด…
อ่านเพิ่มเติม...

รอง ผอ.รมน.ภาค 2…

     พลโท กฤต ผิวเงิน รองผู้อำนวยการภักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เปิดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     จากโครงการ "พลังประชารัฐสร้างโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ มีงานทำ มีอาชีพ" กองทัพภาคที่ 2 ได้ดำเนินการขออนุญาตใช้สิทธิตามมาตรา 35…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเตล หลังจากนั้นได้เดินทางไปยัง…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ปิดการอบรมโครงการ…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ปิดการอบรมโครงการ “เสริมสร้างความเป็นผู้นำจิตอาสา” จากความร่วมมือจังหวัดอุดรธานีและมณฑลทหารบกที่ 24 จิตอาสาในพื้นที่…
อ่านเพิ่มเติม...

พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม…

     พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ประธานพิธีบวงสรวงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากดำริ พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2 เปิดกิจกรรม “รวมใจปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 นำทีมกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 พร้อมครอบครัวเปิดกิจกรรม “รวมใจปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ กองทัพภาคที่ 2”…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง รับฟังบรรยายสรุปและชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงาน…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมการจัดกิจกรรมฯ…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมการจัดกิจกรรมฯ เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการ ”สานพลังสร้างฝัน…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดโครงการสานพลัง สร้างฝันเพื่อบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ที่ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการอบรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย…
อ่านเพิ่มเติม...

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2561…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2561 เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube