การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานการเปิดปฐมนิเทศการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานการเปิดปฐมนิเทศการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 ซึ่งจะเริ่มในห้วงวันที่ 1-12 เมษายน 2561 ซึ่งกองทัพภาคที่ 2 รับผิดใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีทหารกองเกินที่จะเข้าตรวจเลือกจำนวน 149,046 นาย และจะผ่านการตรวจเลือกในปีนี้ ยอดจำนวน 43,623 นาย หรือ 29.27% …
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้โอวาทกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวตะเข็บรอยต่อทางตอนเหนือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนบ้านพักทหารบริเวณหน้าโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรีธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า นักธุรกิจภาคเอกชน…
อ่านเพิ่มเติม...

นายกรัฐมนตรี…

      วันนี้ (22 มีนาคม 2561) เวลา 10.00 น. ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักอินทรีย์ โพธิ์ศรีสำราญ ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ติดตามการขับเคลื่อนการจัดเวทีไทยนิยมยั่งยืน…

     พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เยี่ยมติดตามการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของจังหวัดมุกดาหาร ที่บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม…
อ่านเพิ่มเติม...

เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 2…

     พลตรี พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เปิดอบรมการบริหารการจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ…
อ่านเพิ่มเติม...

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล…

     พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรม Kick off…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน…

      พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พันเอก ธเนตร จุลโนนยาง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 เดินทางตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศตามโครงการ…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พันเอก มงกุฎ แก้วพรหม…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ส่งมอบพื้นที่โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดจากการดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมของชุดช่างกรมทหารช่างที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้นำชุมชน…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้นำชุมชน ตำบลหนองไผ่ล้อม ในการขับเคลื่อนโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ระดับตำบล ณ…
อ่านเพิ่มเติม...

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube