การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาผู้ประสานงานการจัดการความรู้ กองทัพภาคที่ 2 ภายใต้แนวคิด CQI

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาผู้ประสานงานการจัดการความรู้ กองทัพภาคที่ 2 ภายใต้แนวคิด CQI ( Continues Quality Improvement ) เพื่อสนองตอบการทำงานอย่างเป็นระบบสอดคล้องในภาวะปัจจุบัน มุ่งเน้นผลสำฤทธิ์ รวดเร็วในการปฏบัติการติดต่อประสานการทำงาน ซึ่งผู้อบรมมาจากหน่วยและผู้ปฏิบัติงานจริง ณ…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ยงยุทธ สอนไม้ รองจเรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน…

     พลโท กฤต ผิวเงิน  ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ พลโท ยงยุทธ สอนไม้ รองจเรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจด้วยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานการเปิดปฐมนิเทศการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 ซึ่งจะเริ่มในห้วงวันที่ 1-12…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้โอวาทกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวตะเข็บรอยต่อทางตอนเหนือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนบ้านพักทหารบริเวณหน้าโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรีธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า นักธุรกิจภาคเอกชน…
อ่านเพิ่มเติม...

นายกรัฐมนตรี…

      วันนี้ (22 มีนาคม 2561) เวลา 10.00 น. ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักอินทรีย์ โพธิ์ศรีสำราญ ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ติดตามการขับเคลื่อนการจัดเวทีไทยนิยมยั่งยืน…

     พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เยี่ยมติดตามการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของจังหวัดมุกดาหาร ที่บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม…
อ่านเพิ่มเติม...

เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 2…

     พลตรี พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เปิดอบรมการบริหารการจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ…
อ่านเพิ่มเติม...

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล…

     พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรม Kick off…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน…

      พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พันเอก ธเนตร จุลโนนยาง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 เดินทางตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศตามโครงการ…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube