การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานของ กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครพนม และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานของ กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครพนม และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม โดยมี พลตรี สมชาย ครรภาฉาย ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับ…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานของ…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานของ กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานของ…

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานของ กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกแลกเปลี่ยน (CTX)…

     พล.ท.สนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกแลกเปลี่ยน (CTX) กองกำลังทางบกผสมคอบร้าโกลด์’18 ณ สนามฝึกกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 23…
อ่านเพิ่มเติม...

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2…

     พลตรี พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เปิดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-กัมพูชา ด้านกองทัพภาคที่ 2 และภูมิภาคทหารที่ 4…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในการเปิดโครงการ…

      พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในการเปิดโครงการ กิจกรรมพัฒนาชุมชนบ้านพักทหารหนองบัวรอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท พิบูลย์ มณีโชติ…

     พลโท พิบูลย์ มณีโชติ ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ปิดกิจกรรม “สร้างจิตสำนึกประวัติศาสตร์ชาติ เทิดทูลสถาบัน”…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ ๒ จัดงานวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๑ วันเสาร์ ๓…

     วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันทหารผ่านศึก” ในปีนี้ ภายใต้ชื่องาน “เชิดชูเกียรติทหารกล้า ๓ กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก” และยังเป็นวันครบรอบ ๗๐ ปี…
อ่านเพิ่มเติม...

รองเม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกคอบร้าโกลด์ 2018 ครั้งที่…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึก คอบร้าโกลด์ (Cobra Gold 2018) และรับฟังการบรรยายสรุป ณ พื้นที่ฝึกค่ายสุรธรรมพิทักษ์…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดประชุมเชิงวิชาการด้านบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำใต้ดิน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล,…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนและโครงการอุโมงค์ผันน้ำ จากความห่วงใยประชาชนในพื้นที่…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

     จากความร่วมมือและเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 จึงได้ดำริให้ทุกๆ…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube