การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รอง ผอ.รมน.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     พลโท ธรากฤต ทับทองสิทธ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ทหารกองประจำการได้มีโอกาสเข้ารับการเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม เพื่อ ลด ละ เลิก การเสพยาเสพติด และสามารถกลับมาเป็นกำลังพลที่เข้มแข็งของกองทัพต่อไป…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ ๒…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ประชาชน ตำบลมะเกลือเก่า “เดินทางตามรอยเท้าพ่อหลวง…
อ่านเพิ่มเติม...

เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒…

     พลตรี สุทิน เบ็ญจวิไลกุล เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีวันสถาปนากิจการสวัสดิการพีเอ็กซ์กองทัพบก สาขา กองทัพภาคที่ ๒ ครบรอบปีที่ ๑๙…
อ่านเพิ่มเติม...

มทภ.2…

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ ร่วมพิธีบวงสรวงถวายกตัญญุตาสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จบูรพกษัตริย์ วีรกษัตรี…
อ่านเพิ่มเติม...

มทภ.2…

        พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามโครงการขุดลอกสระหนองพุกเพื่อเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำของชุมชนในฤดูแล้ง หรือบ่อขนมครก…
อ่านเพิ่มเติม...

มทภ.2…

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย และชมการสาธิตแผนการปฏิบัติการควบคุมฝูงชน…
อ่านเพิ่มเติม...

พล.อ.ศุภฤกษ์ ไม้แก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก…

     พลเอก ศุภฤกษ์ ไม้แก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก เป็นหัวหน้าคณะทำงานด้านกำลังพล และคณะฯ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้า ชี้แจง…
อ่านเพิ่มเติม...

รอง มทภ.2…

     พลตรี ธรากร ธรรมวินทร รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ กองทัพภาคที่ 2/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค…
อ่านเพิ่มเติม...

มทภ.2 เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล พระราชทานเพลิงศพ…

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล พระราชทานเพลิงศพ พระราชวิมลโมลี (ดำรง ทิฏฐธมโม ป.ธ.๙) อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา…
อ่านเพิ่มเติม...

มทภ.๒ พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.๒…

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณหญิง รัตนาภรณ์ แชจอหอ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ ๒ ได้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร…

กองทัพภาคที่ ๒ ได้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (สวดพระอภิธรรม) ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต ครบ ๑๐๐ วัน โดยมี พลโท วิชัย แชจอหอ…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube