การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เนื่องในงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2561

     พลตรีธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า นักธุรกิจภาคเอกชน และประชาชนทีเข้าร่วมประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ เนื่องในงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2561 โดยมีเครื่องบวงสรวง อาหารคาวหวาน และบายศรี เพื่อเป็นการสักการะดวงวิญญาณท้าวสุรนารี และ…
อ่านเพิ่มเติม...

นายกรัฐมนตรี…

      วันนี้ (22 มีนาคม 2561) เวลา 10.00 น. ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักอินทรีย์ โพธิ์ศรีสำราญ ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ติดตามการขับเคลื่อนการจัดเวทีไทยนิยมยั่งยืน…

     พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เยี่ยมติดตามการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของจังหวัดมุกดาหาร ที่บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม…
อ่านเพิ่มเติม...

เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 2…

     พลตรี พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เปิดอบรมการบริหารการจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ…
อ่านเพิ่มเติม...

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล…

     พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรม Kick off…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน…

      พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พันเอก ธเนตร จุลโนนยาง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 เดินทางตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศตามโครงการ…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พันเอก มงกุฎ แก้วพรหม…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ส่งมอบพื้นที่โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดจากการดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมของชุดช่างกรมทหารช่างที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้นำชุมชน…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้นำชุมชน ตำบลหนองไผ่ล้อม ในการขับเคลื่อนโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ระดับตำบล ณ…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 พบปะและให้โอวาทกำลังพลที่จะเข้ารับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

    พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจความพร้อมและปล่อยขบวนรถในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่องานด้านบรรเทาสาธารณภัย “ภัยแล้ง วาตภัย” ประจำปี 2561…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube