การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 นำคณะข้าราชการในพื้นที่เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณหญิง รัตนาภรณ์ แชจอหอ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 นำคณะข้าราชการในพื้นที่สืบสานพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา โดยน้อมนำคุณค่าของวันนี้มาสู่ตนเอง ครอบครัวกำลังพล และประเทศชาติ ด้วยการทำบุญให้ทาน รักษาศีล ฟังธรรม และเวียนเทียน อีกทั้งนำหลักธรรมที่สำคัญคือ อริยสัจ 4 หรือ…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนและมอบเงินให้กับผู้ที่ประสบวาตภัย…
อ่านเพิ่มเติม...

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 มอบเงินบริจาคสมทบทุน…

     คุณหญิง รัตนาภรณ์ แชจอหอ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 มอบหมายให้ คุณภัสสร์ศิริ เพ็งกรูด รองประธานสมาคมฯ มอบเงินบริจาคสมทบทุน จำนวน 100,000…
อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะ ชมการฝึกกรมเฉพาะกิจทหารม้า…

     พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะ ชมการฝึกกรมเฉพาะกิจทหารม้า ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นการฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง โดยมี พลโท วิชัย…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ดำเนินการจัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ หอประชุมราชธานี…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ครั้งที่ 2)      พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมกิจกรรมตำบลเข้มแข็งของตำบลหนองเดิ่น…

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมกิจกรรมตำบลเข้มแข็งของตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬ…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมความพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่…

     พลตรี ธรากร ธรรมวินทร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมความพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/60 ประจำปี 2560 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี ธรากร ธรรมวินทร รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน โดย…
อ่านเพิ่มเติม...

รอง มทภ.2 ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่เข้าร่วมทดสอบร่างกาย…

     พล.ต. ธรากร ธรรมวินทร รอง มทภ.2 ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่เข้าร่วมทดสอบร่างกาย "โครงการกำลังพลต้นแบบสมรรถภาพร่างกายแข็งแรงยอดเยี่ยม ทภ.2"…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีปิดการจัดกิจกรรมเสวนารวมพลสื่อบึงกาฬเพื่อการสร้างสรรค์…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ทหารกองประจำการ…

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ทหารกองประจำการ กองทัพภาคที่ 2 บุตรข้าราชการและลูกจ้าง ที่สอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบกได้ ณ…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube