การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 ปิดการฝึกกองกำลังทางบกผสม คอบร้าโกลด์ 2018 สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

     เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 0920 น.  พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกแลกเปลี่ยน (CTX) กองกำลังทางบกผสมคอบร้าโกลด์ 2018 ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา      ซึ่งการฝึกกองกำลังทางบกผสม คอบร้าโกลด์ ได้ทำการฝึกในห้วง 12- 22 ก.พ.61 ในพื้นที่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ และสนามฝึกทางยุทธวิธี…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานของ…

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานของ กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงาน ของกองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดศรีสะเกษ…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมสัปดาห์มาฆบูชามหามงคล ประจำปี 2561…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

      เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561   พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์พบผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการข่าวสาร…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานของ…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานของ กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

          พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตอุบลราชธานี…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ ๒ เดินทางมาพบปะและมอบแนวทางการปฏิบัติงาน…

    เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒ และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ได้เดินทางมาพบปะและมอบแนวทางการปฏิบัติงาน…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

        เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะเดินทางตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานของ กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube