การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ นายรอยล จิตรดอน ที่ลงพื้นที่ดูการบริหารการจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริคลองเชื่อหนองกองแก้ว

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ นายรอยล จิตรดอน ประธานกรรมการปฎิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ลงพื้นที่ดูการบริหารการจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ คลองเชื่อหนองกองแก้วถึงกุดละว้า ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

      พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารกองประจำการ หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการฝึกทางทหารประกอบดนตรี…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาค 2…

    พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาค 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดอุบลราชธานี ณ จุดผลักดันน้ำ ประตูระบายน้ำเขื่อนธาตุน้อย ตำบลสหธาตุ…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

    พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจสภาพน้ำท่วมทางเรือบริเวณบ้านโคกกลาง ตำบลโนนสัง และพบปะให้กำลังใจ…
อ่านเพิ่มเติม...

พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกผสม…

     พลโท ธรากร ธรรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกผสม กองทัพบกไทย - กองทัพบกออสเตรเลีย Chapel Gold 2017 ในการฝึกการปิดล้อม ตรวจค้น ณ…
อ่านเพิ่มเติม...

พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ…

     พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางตรวจสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมี พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒…
อ่านเพิ่มเติม...

พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2…

    พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำที่ได้รับความเสียหาย จากการกัดเซาะและตรวจการระบายน้ำ…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 สั่งการให้ทหารในพื้นลงช่วยเหลือประชาชนจากเหตุพนังกั้นน้ำคลอง 3L-RMC กิโลเมตรที่ 13+895…
อ่านเพิ่มเติม...

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ…

     พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.ขอนแก่น…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์สรงเถ้าดอกไม้จันทน์ โปรยดอกไม้บนเถ้าดอกไม้จันทน์…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ถวายพระเพลิงเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube