การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานเบิกเนตรพระพุทธคันธาระ ณ มูลนิธิการแพทย์แผนไทยติกิจฉาเวช จังหวัดบุรีรัมย์

     พลโท ธรากร ธรรมวินธร แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานเบิกเนตรพระพุทธคันธาระ ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิการแพทย์แผนไทยติกิจฉาเวช จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลกร่วมกันจัดพิธีขึ้นและมอบใบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมการตบหน้าด้วยพลังปราณศาสตร์ทิเบต ณ มูลนิธิการแพทย์แผนไทยติกิจฉาเวช บ้านพะไล ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์…
อ่านเพิ่มเติม...

กองพลทหารราบที่ 3 จัดงานวันสถาปนากองพลทหารราบที่ 3…

     เมื่อวันวันที่ 19 เมษายน 2561  พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณ สุรดา ธรรมวินทร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการ…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการ "การเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อน รุ่นที่ 2"…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

     เมื่อวันที่ 11 เม.ย.61 เวลา 1000 น. พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจความพร้อมและตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ได้นำคณะข้าราชการ…

กองทัพภาคที่ 2 โดย พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 นำคณะข้าราชการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน สืบสานประเพณีสงกรานต์ ภายในค่ายสุรนารี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและสังเกตุการณ์…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและสังเกตุการณ์ ตรวจเลือกทหารกองเกินฯ คณะตรวจเลือกที่ 5 พื้นที่อำเภอพิมาย โดยมี พันโท เนตร…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะเข้าสังเกตุการณ์…

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะเข้าสังเกตุการณ์ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมี พันเอก กล้าณรงค์…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 นำคณะสังเกตุการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการ ในพื้นที่อำเภอคง โดยพื้นที่นี้อยู่ในความรับผิดชอบของ พันโท…
อ่านเพิ่มเติม...

รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2…

     เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 1000 นาฬิกา พันเอก ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 2 ในฐานะ รองเสนาธิการ ศูนย์ปฎิบัติการกองทัพภาคที่ 2 และคณะ…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 สังเกตุการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ โดยมี พันเอก ณัฐพล ทองพั้ว ประธานคณะกรรมการตรวจเลือก…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

      พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 นำคณะสังเกตุการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการ ในพื้นที่อำเภอหนองกี่…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด,…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการอบรมระดับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ…

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการอบรมระดับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี พันเอกสุรชิน…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest