การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

พลตรี สามารถ จินตสมิทธิ์ ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานงานวันสถาปนา กรมทหารพรานที่ 26

     พลตรี สามารถ จินตสมิทธิ์ ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 2 ประธานงานวันสถาปนา กรมทหารพรานที่ 26 โดยมีพิธีทำบุญอุทิศกุศลให้กับกำลังพลของหน่วยที่ได้สละชีพ และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล กว่า 463 ทุน โดยมี พันเอก บุญส่ง พรมนิล ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 26 ให้การต้อนรับ ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2 ประกอบพิธี 99 ปีชาตกาล…

พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยคณะข้าราชการในพื้นที่ประกอบพิธี 99 ปี ชาตกาล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน…

     พลตรี อัครเดช บุญเทียม รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน พิธีปิดการฝึกทบทวนนายทหารประทวนประเภทกองหนุนที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ ของหน่วยในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์…

     พันเอก สมบัติ ธัญญะวัน รองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ นำคณะสังเกตุการณ์ฝึกและตรวจสอบการฝึกทบทวนวิชาทหาร…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2…

     พร้อมสั่งการให้ พลตรี สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผุ้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน โดยนำกำลังพล กว่า 30 นาย…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2 การต้อนรับ คณะนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 5…

      พันเอก วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 5 ที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 โดยมี…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2 นำคณะผู้อบรม…

     จากที่กองทัพภาคที่ 2 ได้จัดการอบรม “หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ได้นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมและร่วมทำกิจกรรมที่กรมทหารพรานที่ 26…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2 จัดการอบรมหลักสูตร…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการ “พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 2” (พสบ.ทภ.2) รุ่นที่ 2 โดยมี นาย วิเชียร จันทรโณทัย…
อ่านเพิ่มเติม...

ทภ.2/กอ.รมน.ภาค 2…

     พลตรี สามารถ จินตสมิทธิ์ หัวหน้าคณะประสานการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านป่าไม้)…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ลงพื้นที่ติดตามนโยบายและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องจาก…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2 เปิดการฝึกอบรมบุคลากรต้านยาเสพติด ประจำปี…

พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการฝึกอบรมบุคลากรต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 เพื่อให้ความรู้ในเรื่องนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย ผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่ 4…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลเอก โปว เฮง ผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่ 4 จัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย - กัมพูชา ( RBC )…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube