การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานปิดการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในค่ายทหาร

     จากนโยบายผู้บัญชาการทหารบกได้มอบนโยบายให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับกำลังพลในทุกระดับชั้น เพื่อให้สามารถพัฒนา แลกเปลี่ยนความรู้ทางทหารร่วมกับมิตรประเทศ และนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลดีต่อกองทัพบก ต่อไปในอนาคต      พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ได้สนองนโยบายจึงได้จัดการโครงการฝึกอบรม…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

     ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จึงได้อนุมัติกำหนดให้วันที่ 14…
อ่านเพิ่มเติม...

หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน พร้อมคณะฯ…

     พลเอก ธเนศ กาลพฤกษ์ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยการปฎิบัติงานในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี พลโทธัญญา…
อ่านเพิ่มเติม...

นายแพทย์ สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญ อธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ นายแพทย์ สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญ อธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งมียุงเป็นพาหะได้เข้าพบและปรึกษา…
อ่านเพิ่มเติม...

นาย อำพน กิตติอำพน องคมนตรี…

     นาย อำพน กิตติอำพน องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยมี นาย สมศักดิ์ จังตระกุล…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพไทยร่วมกับกองทัพบกสหราชอาณาจักร จัดการฝึกร่วม…

     เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. พล.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร และนายไบรอัน เดวิดสัน เอกอัคราชทูตสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย…
อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ร.8 พัน.1…

     พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก และคณะเดินทางเข้ารับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม กองบังคับการ มณฑลทหารบกที่ 28 และตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่…
อ่านเพิ่มเติม...

ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2…

คุณ ปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 นำคณะสมาคมแม่บ้าน กองทัพภาคที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2…

     เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2562…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2…

     เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่กำลังพล และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครราชสีมา พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อม คุณปาริชาต เกียรติสาร…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมประชุมสรุปผลการปฎิบัติงาน ประจำปี 2562…

     พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการฝึกหลักสูตรหน่วยทหารขนาดเล็กกองทัพภาคที่ 2 รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 ณ กองร้อยฝึกรบพิเศษ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

     พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะเดินทางลงพื้นที่อีสาน โดยมี พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานกองบิน 21…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube