การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.2

     คุณปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ศิลปาชีพฯ และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของโครงการฯ ในการดำเนินโครงการฯของหน่วย มณฑลทหารบกที่ 26 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยมี พันเอกหญิงหญิง กมลชนก มาศิริ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 26 และคณะ…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2 เตรียมจัดงานวิ่ง โครงการ “ARMY LAND RUN…

     พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิ์รงค์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน การประชุมเตรียมการจัดงานวิ่งโครงการ "ARMY LAND RUN @ค่ายทหาร" ร่วมกับ…
อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้บัญชาการทหารบก…

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 1000 น. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก และคณะลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น…
อ่านเพิ่มเติม...

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์…

      สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อม พระราชทาน ส.ค.ส.๒๕๖๓…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการ “สานพลัง ขจัดปัญหา…

      พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณ ปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการ "สานพลัง ขจัดปัญหา…
อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม…

   พลตรี อิทธิพล สุวรรณรัฐ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการอนุมัติแผนการเรียกพล กำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2563…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2 ดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลแก้ไขวิกฤติภัยแล้ง

     พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2 ผู้แทน พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 และผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และข้าราชการทหาร ตำรวจ…

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม​ 2563 เวลา​ 09.30 น.   นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวนการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครราชสีมา…
อ่านเพิ่มเติม...

เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2…

     เมื่อวันที่ 24 ม.ค.63 เวลา 09.00 น. พลตรี ราชัน ประจันตะเสน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ…
อ่านเพิ่มเติม...

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2…

    พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2/รองประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พันเอก อรรถชัย รักษาศิลป์…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีตรวจสภาพความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563 โดย…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2 ร่วมรณรงค์ใช้ถุงผ้ารักษาสิ่งแวดล้อม…

คุณปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 และคณะ เดินทางมาเปิดกิจกรรม โครงการรณรงค์ " ใช้ถุงผ้า รักษาสิ่งแวดล้อม" ของหน่วย…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube