การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๐

      พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งทางกองทัพบกโดย กรมสวัสดิการกองทัพบก ได้จัดจัดการแถลงข่าวขึ้นซึ่งในปีนี้มีการจัดการแข่งขึ้น ระหว่างวันที่ ๓ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมี กองทัพภาคที่ ๑ เป็นหน่วยรับผิชอบในการดำเนินการจัดการแข่งขึ้นในพื้นที่จังหวัดราชบุรี…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ ๒…

      พลตรี ธรากร ธรรมวินทร รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการตรวจสอบการฝึกบรรเลงของเหล่าทหารดุริยางค์ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี พลตรี…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ พลตรี คริสโตเฟอร์ จี คาโวลี…

     พลตรี ธรากร ธรรมวินทร รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ พลตรี คริสโตเฟอร์ จี คาโวลี พร้อมด้วยคณะผู้แทน กองทัพบกสหรัฐอเมริกา…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

    พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับการซักซ้อมกีฬาของทีมนักกีฬากองทัพภาคที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

รอง มทภ.2 เป็นประธานพิธีเททองหล่อองค์พระหลวงพ่อทอง ณ…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีเททองหล่อองค์พระหลวงพ่อทอง โดยมีผู้มีจิตศรัทธาจากคหบดี หน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป…
อ่านเพิ่มเติม...

รอง มทภ.2 นำคณะข้าราชการ ทภ.2…

         พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ผู้แทน แม่ทัพภาคที่ ๒ นำคณะข้าราชการหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๒,คณะแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๒…
อ่านเพิ่มเติม...

พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ผช.ผบ.ทบ.…

      พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านกำลังพล และงานด้านกิจการพลเรือนในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๒ โดยมี…
อ่านเพิ่มเติม...

พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ผช.ผบ.ทบ.…

     พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านกำลังพลและงานด้านกิจการพลเรือนพื้นที่กองทัพภาคที่ ๒…
อ่านเพิ่มเติม...

พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ผช.ผบ.ทบ. และคณะฯ…

     พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านกำลังพล และงานด้านกิจการพลเรือนในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๒ โดยมี พลโท…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ คณะผู้บังคับบัญชา, อาจารย์,…

     พลตรี ธรากร ธรรมวินทร รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ พลตรี พร ภิเศก ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ซึ่งได้นำคณะผู้บังคับบัญชา, อาจารย์, เจ้าหน้าที่,…
อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานนักเรียน…

     พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้กรุณามอบให้ พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานนักเรียนประจำปี…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ ๒…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีเปิดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนา…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีการจัดกิจกรรม…

      พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีการจัดกิจกรรม เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๐ ได้แก่ พิธีถวายสักการะและวางพวงมาลา พระบรมรูปรัชกาลที่ ๕,…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube