การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมหน่วยเรือลำน้ำโขงและลงพื้นที่กองกำลังสุรนารี

     พลตรี อัครเดช บุญเทียม รองแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน กองบังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง ฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานห้วงที่ผ่านมาในการป้องกัน สกัดกั้น และแก้ปัญหายาเสพติดของ กองอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ณ กองบังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง…
อ่านเพิ่มเติม...

“Big Cleaning Day” พื้นที่โรงเรียนหนองขอนวิทยา…

     พันเอก นราธิป โพยนอก รองเสธนาธิการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พันตรี นายแพทย์ สรวิชญ์ สุบุญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความร่วมมือ "Big Cleaning Day"…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่อีสาน…

    พลตรี อัครเดช บุญเทียม รองแม่ทัพภาคที่ 2 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่อีสาน ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการผลัดเปลี่ยนกำลังป้องกันชายแดน ประจำปี 2563,…
อ่านเพิ่มเติม...

พันโท นายแพทย์ภาคย์ โลหารชุน พร้อมด้วย ร้อยตรี สมบัติ…

     พันโท นายแพทย์ภาคย์ โลหารชุน ผู้บังคับกองพันทหารเสนารักษที่ 3 พร้อมด้วย ร้อยตรี สมบัติ บัญชาเมฆ หรือบัวขาว…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ประชุมร่วมหน่วยงานประกอบด้วย นาย ธีรคมน์ อริยสุนทร ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 ,นาย บุญสม…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 จัดพิธีให้กับกำลังพลที่เกษียณอายุราชการที่รับราชการมาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่น ตั้งใจ…
อ่านเพิ่มเติม...

นาย ชวน หลีกภัย ประธานสภาและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม…

     นาย ชวน หลีกภัย ประธานสภาและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม อาจารย์และนักเรียน โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อำเภอพิบูล จังหวัดอุบลราชธานี…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 พลตรีชาญชัย เอมอ่อน รองแม่ทัพภาคที่ 2 และร้อยตรี สมบัติ บัญชาเมฆ เดินทางลงพื้นที่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพ…
อ่านเพิ่มเติม...

เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ร่วมพิธี…

     พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ร่วมพิธี "วันมหิดล" ประจำปี 62 ชึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล และจิตอาสา…

     พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล และจิตอาสา ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรีชาญชัย เอมอ่อน รองแม่ทัพภาคที่ 2 มอบกระเช้าเยี่ยมป่วยสิบตรีธนวัฒน์ เทศนะ อายุ 22 ปี สังกัดกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 6…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     วันนี้ (22 ก.ย.62) พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน รอง ผอ.ศบภ.ทภ.2 (สน.) และ พ.อ. นรธิป โพยนอก เสนาธิการ ศบภ.ทภ.2 (สน.) ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการสร้างสะพานแบลี่…
อ่านเพิ่มเติม...

ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 และคณะ…

     คุณ ปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณ วัฒณา บุญเทียม รองประธานสมาคมแม่บ้านฯ และชมรมแม่บ้านทหารบกในพื้นที่…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube