การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ทภ.2

   พลตรี อิทธิพล สุวรรณรัฐ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการอนุมัติแผนการเรียกพล กำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2563 ของกองทัพบก พร้อมรับฟังการชี้แจง การปฏิบัติตามแผนการเรียกพล กำลังพลสำรอง เข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2563 ในส่วนของกองทัพภาคที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2 ดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลแก้ไขวิกฤติภัยแล้ง

     พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2 ผู้แทน พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 และผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และข้าราชการทหาร ตำรวจ…

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม​ 2563 เวลา​ 09.30 น.   นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวนการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครราชสีมา…
อ่านเพิ่มเติม...

เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2…

     เมื่อวันที่ 24 ม.ค.63 เวลา 09.00 น. พลตรี ราชัน ประจันตะเสน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ…
อ่านเพิ่มเติม...

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2…

    พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2/รองประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พันเอก อรรถชัย รักษาศิลป์…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีตรวจสภาพความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563 โดย…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2 ร่วมรณรงค์ใช้ถุงผ้ารักษาสิ่งแวดล้อม…

คุณปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 และคณะ เดินทางมาเปิดกิจกรรม โครงการรณรงค์ " ใช้ถุงผ้า รักษาสิ่งแวดล้อม" ของหน่วย…
อ่านเพิ่มเติม...

รอง ผอ.รมน.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ…

     พลโท พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการบริหารจัดการความมั่นคง…
อ่านเพิ่มเติม...

พล.ร.อ. ปวิตร รุจิเทศ ผอ.จอส.พระราชทาน…

     พล.ร.อ. ปวิตร รุจิเทศ ผอ.จอส.พระราชทาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามตัวอย่างการจัดการภัยแล้งภาคอีสาน ด้วยศาสตร์พระราชา ณ บ้านนาเรียง ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ…
อ่านเพิ่มเติม...

หัวหน้าคณะทำงานด้านยุทธการกองทัพบก…

     พลเอก อรรถพร เป้าประจักษ์ หัวหน้าคณะทำงานด้านยุทธการ กองทัพบก ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ห้วงวันที่ 20 - 24 มกราคม 2563…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2…

     กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีสวนสนามเฉลิมพระเกียรติปฏิติญานตนต่อ พระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2563 และพิธีบรมราชาภิเษกปี 2562 โดยมี พลตรี พิเชษฐ์…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีสงฆ์เนื่องในวันกองทัพไทยและวันกองทัพบก

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...


ติดตามข่าวสารผ่านเว็บไซด์ armygames.army2.mi.th

หรือผ่าน Line Official

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube