การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ริมตลิ่งวัดท่ากกแห่ ที่ทรุดตัวหนัก ซึ่งริมแม่น้ำมูล

     นาย สฤษดิ์ วิทูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย พันเอก นรธิป โพยนอก รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงผลการเตรียมการ การช่วยเหลือประชาชนกรณีเร่งด่วน      กรณีตลิ่งทรุดตัว หรือการสไลด์ของดินริมตลิ่งในพื้นที่ประสบอุทกภัย ทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องตามแผนพื้นที่ประสบภัย อุทกภัย น้ำป่า…
อ่านเพิ่มเติม...

รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย…

      พันเอก นรธิป โพยนอก รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณ สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ลงพื้นที่พร้อมหัวส่วนราชการ…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพน้อยที่ 2…

พลโท อัครเดช บุญเทียม  แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน โครงการ CSR : Sustainability Frame Work CSR Project ณ…
อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมหารือทุกภาคส่วน…

     นาย สฤษดิ์ วิทูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมหารือทุกภาคส่วน ติดตามการให้การช่วยเหลือประชาชนหลังประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี     …
อ่านเพิ่มเติม...

รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2…

     พันเอก นรธิป โพยนอก รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 จัดการประชุม After Action Review (AAR) หรือ “การทบทวนหลังกิจกรรม” หลังจากที่ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย…
อ่านเพิ่มเติม...

คณะนักศึกษาพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารของกองทัพภาคที่ 2…

     พล.ท.ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 มอบให้ พล.ต.เกียรติศักดิ์ วิเวก ผบ.มทบ.21 เป็นผู้แทนเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านภูเขาลาด…
อ่านเพิ่มเติม...

มณฑลทหารบกที่ 22 ได้นำกำลังพล ทั้งภาครัฐ เอกชน…

     พลตรี พูลศักดิ์ สมบูรณ์ ที่ปรึกษามณฑลทหารบกที่ 22 ได้นำกำลังพล ทั้งภาครัฐ เอกชน นักศึกษาวิชาทหาร จิตอาสาพระราชทาน 904 และประชาชนที่มีจิตสา ร่วมกิจกรรม…
อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะลงพื้นที่พบปะประชาชน…

    พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะลงพื้นที่พบปะประชาชน ตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ ณ…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยผู้นำองค์กร คหบดี เหล่าดาราศิลปิน…

     กองทัพภาคที่ 2 โดย พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 , นาย สฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, พลตรี รณกร ปานกุล ผู้บัญชาการมนฑลทหารบกที่ 22…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 รับมอบเงินและถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 รับมอบเงินและถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค จากคณะ นาย วิเชียร จันทร์โณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และสมาชิก…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพน้อยที่ 2 จัดพิธี รับ – ส่ง…

     ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก แลพ พลตรี อัครเดช บุญเทียม รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็น…
อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ…

     พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี มีพระนามเดิมว่า "เจ้าฟ้ามงกุฎ" เสด็จพระราชสมภพ…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับและติดตามคณะ…

     ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมตนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมปัญหาพนังกั้นน้ำขาด…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube