การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

มทบ.24 โดย รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ลงพื้นที่ให้ความรู้ เชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ให้กับประชาชนในพื้นที่รอบค่ายฯ

มณฑลทหารบกที่ 24 โดยโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม แผนกส่งเสริมสุขภาพ ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 และการป้องกันการติดต่อของโรค พร้อมให้คำแนะนำการสวมหน้ากากที่ถูกวิธี ให้กับประชาชนในพื้นที่รอบค่ายฯ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน…

 พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน งานแถลงข่าวและการจัดกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน ประจำปี 2563  ซึ่งในงานประกอบไปด้วยการแถลงข่าว  โครงการ…
อ่านเพิ่มเติม...

ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2…

คุณปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 ประธานพิธีส่งมอบบ้านให้กับทหารกองประจำการ ในพื้นที่ ตำบลแซะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา…
อ่านเพิ่มเติม...

เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ”บวร”…

พล.ต.ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ”บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม (เยาวชนประชาธิปไตย) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา…
อ่านเพิ่มเติม...

กอ.รมน.ภาค 2 ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมกิจการโคนม ฯ ณ…

เมื่อ 4 ก.พ.63  พ.อ.นรธิป โพยนอก รอง เสธ.ทภ.2/รอง ลธ.รมน. ภาค 2, ผู้แทน กอ.รมน.จว.ศ.ก., ผู้แทน ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ, ผู้แทน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ…
อ่านเพิ่มเติม...

จิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑…

    เมื่อ ๔ ก.พ.๖๓ จิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” สังกัดกองทัพภาคที่ ๒ จัดการอบรมบรรยายขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานฯ…
อ่านเพิ่มเติม...

พิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติทหารกล้า เนื่องในวันทหารผ่านศึก 2563

     เมื่อวันที่ 3 ก.พ.63 เวลา 1000 น. พลโท ธัญญาเกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีสวนสนาม เชิดชูเกียรติทหารกล้าเนื่องในวันทหารผ่านศึก ปี 2563 ณ…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์…

      เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมให้ชุมชนคนในชาติเกิดความรัก ความสามัคคีในถิ่นฐานบ้านเกิด ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (หน้าประตูค่ายสุรนารี) อำเภอเมืองฯ…
อ่านเพิ่มเติม...

ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.2

     คุณปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ศิลปาชีพฯ และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของโครงการฯ…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2 เตรียมจัดงานวิ่ง โครงการ “ARMY LAND RUN…

     พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิ์รงค์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน การประชุมเตรียมการจัดงานวิ่งโครงการ "ARMY LAND RUN @ค่ายทหาร" ร่วมกับ…
อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้บัญชาการทหารบก…

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 1000 น. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก และคณะลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น…
อ่านเพิ่มเติม...

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์…

      สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อม พระราชทาน ส.ค.ส.๒๕๖๓…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการ “สานพลัง ขจัดปัญหา…

      พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณ ปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการ "สานพลัง ขจัดปัญหา…
อ่านเพิ่มเติม...


ติดตามข่าวสารผ่านเว็บไซด์ armygames.army2.mi.th

หรือผ่าน Line Official

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube