การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่พร้อมทั้งพบปะพี่น้องประชาชนจังหวัดสกลนคร

     พันเอก นรธิป โพยนอก รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่พร้อมทั้งพบปะพี่น้องประชาชนและรับฟังปัญหาที่เดือดร้อนของพี่น้องประชาชน สนาม โดยมีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่อำเภอวานรนิวาสร่วมกันแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน แบบบูรณาการทุกหน่วยมีส่วนร่วมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมฟังบรรยายพุทธวจน ตามโครงการ…

https://youtu.be/2hMMMkCelPM      พลตรี ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองแม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมฟังบรรยายพุทธวจน ตามโครงการ “พุทธวจนบรรยาย”…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานการประชุมชี้แจง…

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานการประชุมชี้แจง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร,…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจง…

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 / ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานการประชุมชี้แจง…
อ่านเพิ่มเติม...

รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2…

     พันเอก นรธิป โพยนอก รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ โดยกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดชัยภูมิ…
อ่านเพิ่มเติม...

พระครูบาแสงหล้า ธัมมสิริ พร้อมด้วย แม่ภาคที่ 2…

     พระครูบาแสงหล้า ธัมมสิริ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสายเมือง จังหวัดท่าขี้เหล็ก แห่งสหภาพเมียนมาร์ พร้อมด้วย พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ภาคที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ ๒…

     วันนี้ (๒๗ ธ.ค. ๖๑) เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ ๒…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยอดีตผู้บังคับบัญชาชั้นผู้ใหญ่…

https://youtu.be/m5ulrneoIOA       พลโท ธรากร ธรรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยอดีตผู้บังคับบัญชาชั้นผู้ใหญ่ คณะข้าราชการหน่วยขึ้นตรง คหบดี…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจง…

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 / ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานการประชุมชี้แจง…
อ่านเพิ่มเติม...

โครงการมอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชน…

https://youtu.be/U_Am4XLLUBo      เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.61 เวลา 1000 น. พลตรี พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 / ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองในสังคม…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 นำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ภาครัฐ และเอกชน…

https://youtu.be/0hLnt0V_zDg      พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 นำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ภาครัฐ และเอกชน…
อ่านเพิ่มเติม...

พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก…

     พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะฯ นำความห่วงใยจากผู้บัญชาการกองทัพบก มาสู่น้องๆ ทหารกองประจำการตรวจเยี่ยม…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube