การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพภาคที่ 2 ที่เตรียมเข้ารับการฝึก Lightning Forge 2020

    พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพภาคที่ 2 ที่เตรียมเข้ารับการฝึก Lightning Forge 2020 และให้โอวาทการปฏิบัติงานให้มีความระลึกเสมอเราไปในนามระดับกองทัพบกระหว่างประเทศ หลังจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึก Lightning Forge 2020 เช่น การฝึกทบทวนต่างๆ…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2…

     พลตรี ราชัน ประจันตะเสนเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการบริหารจัดการความมั่นคง…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของกองร้อยช่วยเหลือประชาชน และตรวจเยี่ยมหน่วย กรมทหารราบที่ 8…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2…

     พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการตรวจร่างกายการคัดเลือกทหารกองประจำการ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร ส่งทางอากาศ…
อ่านเพิ่มเติม...

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2…

    พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายการคัดเลือกทหารกองประจำการ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร ส่งทางอากาศ…
อ่านเพิ่มเติม...

พล.ร.6 รับการตรวจประกันคุณภาพการฝึกระดับกองทัพบก

     พลตรี สดับพงษ์ จันทุรัตน์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ตรวจประกันคุณภาพการฝึกระดับกองทัพบก ประจำปี 2563 โดยมีผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6…
อ่านเพิ่มเติม...

กองพลพัฒนาที่ 2 จัดยุทโธปกรณ์ พร้อมนำกำลังพลจิตอาสา…

     ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2 จัดยุทโธปกรณ์ พร้อมนำกำลังพลจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และกำจัดวัชพืชผักตบชวา ภายในโรงเรียนไชยมงคล…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 2 เปิด “โครงการกองทัพบก อาสา…

      พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 2 เปิด "โครงการกองทัพบก อาสา…
อ่านเพิ่มเติม...

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2…

     พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายการคัดเลือกทหารกองประจำการ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร ส่งทางอากาศ…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝกตาม…

     พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝกตาม "โครงการรักษ์น้ำ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" เพื่อสืบสานสืบสานพระราชปณิธานฯ…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2…

     จากการที่ ชมรมลูกเสือสัมพันธ์ ซึ่งเป็นชมรมที่มุ่งบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และให้การสนับสนุนหน่วยทหารพรานและกองทัพภาคที่ 2 มาโดยตลอด แม่ทัพภาคที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน “โครงการ…

พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน และรับฟังการบรรยานสรุปในพื้นที่ จังหวัดเลย ณ อุทยานเทิดพระเกียรติ…
อ่านเพิ่มเติม...

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี…

     เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 63 เวลา 11.00 น. กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube