การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการฝึกหลักสูตรหน่วยทหารขนาดเล็กกองทัพภาคที่ 2 รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563

     พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการฝึกหลักสูตรหน่วยทหารขนาดเล็กกองทัพภาคที่ 2 รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 ณ กองร้อยฝึกรบพิเศษ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์…
อ่านเพิ่มเติม...

     พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะเดินทางลงพื้นที่อีสาน โดยมี พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานกองบิน 21…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 พบปะน้องทหารใหม่ ผลัด 2 ประจำปี 2562…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พบปะน้องทหารใหม่ ผลัด 2 ประจำปี 2562 พร้อมให้โอวาทและขอบคุณน้องที่เสียสละเข้ามาทั้งที่สมัครใจ และที่จับฉลาก…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

     ตามนโยบายของ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก กองทัพภาคที่ 2 นำโดย พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต…
อ่านเพิ่มเติม...

ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 2…

     พลโท ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการรับน้องใหม่แห่งกองทัพบกที่จะเข้าประจำการตามหน่วยต่างๆ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2 รับมอบปูนซีเมนต์จากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง…

     พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ผู้นแทนแม่ทัพภาคที่ 2 รับมอบปูนซีเมนต์จากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง โดย คุณ วิสันต์…
อ่านเพิ่มเติม...

เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก…

     พลโท ธเนศ วงษ์ชะอุ่ม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 2/62 โดยมี พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 พบปะผู้ฝึก, ผู้ช่วยผู้ฝึก, ครูนายสิบ…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พบปะผู้ฝึก, ผู้ช่วยผู้ฝึก, ครูนายสิบ และครูทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2562 พร้อมมอบนโยบาย…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพน้อยที่ 2 เปิดการตรวจสอบการฝึกครูทหารใหม่…

     พลโท อัครเดช บุญเทียม แม่ทัพน้อยที่ 2 เปิดการตรวจสอบการฝึกครูทหารใหม่ ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ของหน่วยฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 2 ประจำปี 2562 ในพื้นที่…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการตรวจสอบการฝึกครูทหารใหม่ผลัดที่ 2…

     เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการตรวจสอบการฝึกครูทหารใหม่ ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ของหน่วยฝึกทหารใหม่ผลัดที่…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2 ตรวจความพร้อม และกํากับดูแลการฝึกทหารใหม่…

     ตามที่ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ ของกองทัพบก เพื่อให้การดําเนินการฝึก มีมาตรฐานเดียวกัน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น…
อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับกองทัพภาคที่ 2…

     นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 นำคณะข้าราชการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 นำคณะข้าราชการหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 23…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube